Vietincome App

ZRX tăng 34% chỉ sau vài giờ được Coinbase hỗ trợ tại Coinbase.Com

Bắt đầu từ ngày hôm nay 17/10, Coinbase hỗ trợ ZRX tại Coinbase.com và trong các ứng dụng Android và iOS của Coinbase. Khách hàng của Coinbase giờ đây có thể mua, bán, gửi, nhận hoặc lưu trữ ZRX, cùng với Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic và Litecoin.

ZRX sẽ có sẵn cho khách hàng ở hầu hết các khu vực pháp lý, nhưng ban đầu sẽ không có sẵn cho các cư dân của Vương quốc Anh hoặc tiểu bang New York.

Sau khi được Coinbase hỗ trợ, ZRX đã tăng hơn 34% giá trị

Việc tăng này đã được Vietincome dự đoán trước trong bài phân tích ZRX ngày 11/10 rằng ZRX có thể tăng gấp 3 lần giá trị tại thời điểm bài phân tích.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.