Vietincome App

XRP/USD tăng cao hơn để điều chỉnh thêm, Chính quyền Trump quản lý và thảo luận XRP

Thảo luận XRP với chính quyền Trump

Nhà chiến lược tiếp thị chính của Ripple, Cory Johnson, trong một cuộc phỏng vấn, tiết lộ Ripple đã thảo luận về XRP với chính quyền Trump. Ông đã đề cập đến cách Nhà Trắng đang tiến hành nhiều nghiên cứu về tiền điện tử. Chính quyền Trump cũng đang xem xét số lượng khai thác lớn ở Trung Quốc.

Cory Johnson nói:

“Rõ ràng có rất nhiều bài tập về nhà đang diễn ra. Nhà Trắng nói riêng dường như đang suy nghĩ về việc có 80% khai thác bitcoin đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngoài phần lớn khai thác Ether đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi bạn nhìn vào XRP, không có khai thác. Từ khía cạnh kiểm soát nước ngoài hoặc từ khía cạnh môi trường, XRP là một con thú rất khác. Và trong các cuộc hội thoại chúng tôi đã có với chính quyền, họ dường như nhận được điều đó và nghĩ rằng đó có thể là vấn đề. ”

Người phụ trách chiến lược tiếp thị của Ripple đã nói rõ rằng những cuộc thảo luận này không chỉ là một cuộc thảo luận. Họ dường như là một sự xuất hiện thường xuyên, với chính quyền Trump.

Tessline

Ông nói

“Chúng tôi đang đàm phán thường xuyên khắp Washington, và chúng tôi gặp các nhà quản lý cũng như các chính trị gia. Chúng tôi có cả một đội ngũ dành cho việc đó, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. ”

SEC Đã chờ đợi bản XRP

Ripple và Team của họ đã làm việc chăm chỉ, với một số áp lực của thị trường bên ngoài và cố gắng làm rõ rằng Ripple và XRP là riêng biệt. Nói cách khác, họ muốn tránh bị coi là an ninh, bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Đến cuối cuộc phỏng vấn với Cory Johnson, anh ta đã được hỏi liệu SEC có thể đưa ra phán quyết về XRP hay không. Anh ấy nói,

“Tôi nghĩ rằng có thể câu trả lời là không bao giờ. Tôi không biết rằng SEC muốn ở vị trí phải bình luận về mọi tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số được tạo ra và đưa ra phán quyết về nó. Tôi không biết nếu họ thích những gì họ đã làm với bitcoin và Ether. “

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.