Vietincome App

Vai trò của các Trader, Investor trong thị trường tiền điện tử là gì?

Vào những ngày mà thị trường tiền điện tử đang trong xu hướng giảm, và rất khó để sắp xếp thông tin mâu thuẫn xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, điều quan trọng nhất là lắng nghe lý luận của chính bạn và gắn bó với chiến lược của riêng bạn và đưa ra quyết định của riêng bạn.

Nhìn lại, nếu các bạn đã dựa vào phán đoán của mình, bị mắc kẹt với chiến lược đầu tư và kinh doanh của mình, các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn từ thị trường.

Nhưng để tạo chiến lược của bạn, thiết nghĩ, các bạn cần phải hiểu vai trò của một người trên thị trường.

Bạn là ai? Nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc người khác? Đó là nền tảng cho các quyết định tài chính của bạn.

Nhiều người thường bị nhầm lẫn hoặc không hiểu những gì giao dịch trong ngắn hạn hoặc trung hạn và như vậy. Sau đây là một mồi ngắn trên các vị trí khác nhau mà bạn có thể thực hiện trong khi giao dịch mã hóa và hầu như bất kỳ loại tài sản tài chính nào khác.

Vị trí giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày liên quan đến 100% tiền gửi bằng tài sản ổn định (USD hoặc đồng xu ổn định) và chỉ hoạt động với các giao dịch hàng ngày. Tất cả các giao dịch được mở vào buổi sáng và đóng cửa vào buổi tối. Người theo dõi của phong cách giao dịch trong ngày không giữ bất kỳ tiền điện tử hoặc vị trí nào trên số dư và làm việc nghiêm túc trong các chiến lược quản lý rủi ro và dừng lỗ của họ. Chúng thường hoạt động trên các khung thời gian ngắn như 5, 15 và 30 phút. Đôi khi 1 giờ, mặc dù điều này được coi là ngoại lệ. Nhà giao dịch trong ngày cố gắng nắm bắt các chuyển động nhanh trong tài sản.

Vị trí ngắn hạn

Những người theo dõi kiểu giao dịch như vậy thường mở các giao dịch từ 2-5 ngày đến vài tuần. Họ thường cố gắng đặt giao dịch bằng cách làm theo xu hướng và tránh phân bổ hơn 50% số dư giao dịch của họ vào các vị trí. Sử dụng phân tích cơ bản hơn. Các nhà đầu tư như vậy thường làm việc với khung thời gian trung bình như 4,10 và 12 giờ, thậm chí có thể 1 ngày và sử dụng khung thời gian 1 giờ chỉ để sắp xếp thứ tự. Thông thường, họ cố gắng thoát ra ở đỉnh của chuyển động hoặc khi có chuyển động đi xuống sau khi tăng trưởng. Các nhà giao dịch ngắn hạn cố gắng nắm bắt một phần hành động hoặc toàn bộ chuyển động của xu hướng.

Vị trí trung hạn

Một người theo phong cách giao dịch như vậy sẽ mở ra các giao dịch có thời gian là 3-6 tháng. Nhà giao dịch này cố gắng nhập các giao dịch khi tài sản ở dưới cùng và mua lại khi tài sản đi xuống các vùng giá cụ thể. Chiến lược thông thường bao gồm phân tích cơ bản về xác định xu hướng và tài sản. Theo phong cách như vậy, nhà giao dịch có thể nhập và thoát một tài sản nhiều lần trong năm. Họ có thể mua ngày hôm nay và bán ở đỉnh cao của sự tăng trưởng của toàn bộ chu kỳ trong 2-3 tháng – sau đó chờ một hoặc hai tháng để tài sản giảm và nhập lại tài sản trước đỉnh tăng trưởng tiếp theo. Thông thường, phân bổ tài chính của họ là 70% số tiền ở các vị trí hoạt động và 30% số tiền dự trữ. Họ thường cân bằng lại một tài sản khác. Điều này thường hoạt động với tối đa 20 tài sản và khung thời gian thường là 4 giờ – 12 giờ cũng như 1 ngày.

Vị trí dài hạn

Đây là một vị trí đầu tư nhiều hơn. Những người như vậy tham gia vào các vị trí từ 1 đến 3 năm. Như vậy, chiến lược này rất đơn giản – mua và giữ tài sản trong một khoảng thời gian dài hơn. Nếu có cơ hội tuyệt vời, họ sẽ mua thêm khối lượng. Điều này phù hợp với cá voi, các nhà đầu tư lớn và các quỹ có danh mục đầu tư lớn; các nhà đầu tư nhỏ hơn, những người không có nhiều thời gian cũng có thể làm điều đó. Các nhà đầu tư như vậy thường thích một rổ tài sản nhất định và chỉ đầu tư vào họ và không xem xét các tài sản khác. Họ thích phân tích cơ bản về giá trị tài sản và kiểm soát tình hình với nội dung sử dụng 1 ngày, 1 tuần và thậm chí cả biểu đồ hàng tháng.

Tổng quan này chỉ là một ví dụ về vai trò phổ biến nhất mà người tham gia thị trường khi mua tài sản tài chính. Điểm chính ở đây là xác định loại nhà giao dịch bạn đang sử dụng và chấp nhận các đặc điểm tâm lý cần thiết để thành công. Tất nhiên, điều này sẽ dựa trên tâm lý hiện tại của bạn, mục tiêu trong tương lai và số vốn bạn có thể đầu tư. Điều này cho phép bạn tập trung sự chú ý, chiến lược và chiến thuật của mình vào các phương thức giao dịch có thể nâng cao hiệu suất của bạn.

Hãy nhớ rằng: không có chiến lược nào là “đúng” hoặc “sai”. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố được mô tả ở trên.

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.