Vietincome App

Ứng dụng phân cấp (DApp) trên mạng Tron, TRONbet, đã trả hơn 500 triệu TRX cho người dùng

Một mạng lưới Tron DApp đặt ra 558 triệu thẻ TRX

Một trò chơi DApp mới dựa trên mạng Tron, được gọi là TRONbet, đã đạt đến một cột mốc quan trọng khác. Họ báo cáo đã trả hơn 500 triệu TRX thẻ cho người dùng của mình trong tuần 2 đầu kể từ khi nó ra mắt. TRONbet là một nền tảng chơi game cho phép người dùng đặt cược trò chơi thông qua ví Tron-link.

Số lượng giao dịch đang được thực hiện báo cáo tiếp tục hoạt động tốt hơn Ethereum (ETH) trên cơ sở hàng ngày. Gần đây nhất, TRONbet đã đạt được hơn 150.000 giao dịch mỗi ngày. Con số mới nhất này chiếm khoảng 20% ​​tổng số giao dịch hàng ngày của Tron.

DApps trên mạng Tron dâng trào

Kể từ khi ra mắt TVM đầu tháng này, số lượng Tron DApps đã tăng lên. Như đã nêu qua trang web Tron App , hiện tại có 53 ứng dụng phân cấp. Đây không phải tất cả đều sống, vì tất cả chúng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Danh mục được liệt kê là; sống, beta, nguyên mẫu, tiến độ, khái niệm và bị bỏ rơi. 14 trong số đó là trực tiếp và hoạt động theo trang web.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.