Vietincome App

TRON ra mắt Project Atlas để đưa người dùng BitTorrent vào Blockchain của nó

TRON đang hướng tới việc đưa blockchain và chia sẻ tập tin cùng với dự án mới nhất của họ, Project Atlas, sẽ kết hợp công nghệ blockchain với cơ sở hạ tầng ngang hàng của BitTorrent.

TRON đã mua BitTorrent vào tháng 7 năm 2018, cùng với 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. BitTorrent là một mạng ngang hàng được thiết lập với một cơ sở hạ tầng được phát triển và thử nghiệm, nhưng chỉ có thời gian mới cho biết sự hợp tác sẽ hoạt động tốt như thế nào.

Đó là một động thái hấp dẫn, nhưng nó có nghĩa là gì? Chia sẻ tệp ngang hàng luôn là cách phổ biến để trao đổi thông tin và phương tiện trực tuyến, với khoảng 27 triệu người sử dụng nó để chia sẻ hoặc tải xuống tệp mỗi ngày.

Đó rõ ràng là một không gian quan trọng và có từ những ngày đầu của internet. Người ủng hộ chia sẻ tệp nhanh chóng kêu gọi sự chú ý đến giá trị của nó trong việc thúc đẩy dân chủ, cởi mở và trao đổi ý tưởng miễn phí. Tất nhiên, những kẻ không thích của nó sẽ chỉ ra việc lạm dụng các chia sẻ tập tin và các nền tảng torrent như những tên cướp biển và tội phạm.

Tuy nhiên, nhiều dự án trong không gian cam kết biến Internet trở thành một nơi công bằng hơn và phi tập trung hơn, nơi người dùng có thể tương tác trực tiếp với nhau thay vì dựa vào các bên thứ ba tập trung. Theo nghĩa này, nó có điểm chung với thế giới của blockchain.

Project Atlas là một nỗ lực để hợp nhất hai không gian, với mục đích cải thiện cách chia sẻ tệp hoạt động.

Mục đích là để cải thiện cách BitTorrent hoạt động bằng cách giới thiệu công nghệ blockchain và mã thông báo. BitTorrent đã có các hệ thống phần thưởng để khuyến khích người dùng chia sẻ tệp lâu hơn và là thành viên chịu trách nhiệm của cộng đồng, nhưng TRON hy vọng sẽ sử dụng thẻ để tiếp tục điều này.

Hệ thống sẽ sử dụng mã thông báo để thưởng cho những người dùng tạo tệp lâu hơn và sử dụng các nút nhanh hơn, cũng như những người chia sẻ nhiều hơn băng thông và dung lượng lưu trữ của họ. Bằng cách này, họ hy vọng sẽ tăng tốc độ tải xuống và làm cho trải nghiệm chia sẻ tệp trở nên mượt mà và dễ chịu hơn.

Nó cũng tương thích ngược, có nghĩa là phần mềm BitTorrent gốc sẽ tiếp tục hoạt động trong khi các thay đổi mới đang được thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã hứa sẽ giữ cho các sản phẩm BitTorrent miễn phí, điều này sẽ giúp giảm bớt phần cơ sở người dùng của phần mềm.

Dự án có thể giúp khuyến khích việc sử dụng torrent nhiều hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.