Tìm hiểu các chế độ khi trở thành Partner trong Alpha Cash

0
31

Để thu hút nhà đầu tư mới, Alpha Cash có chương trình Partner nhiều tầng (đa cấp), gồm 5 cấp độ. Những người đăng ký qua link bạn được gọi là F1, những người đăng ký qua F1 được gọi là F2,…Cứ như vậy cho đến F5. Vieitncome sẽ phân tích chi tiết các loại hoa hồng

Để tìm hiểu về dự án này hãy xem các link sau:

– Đầu tiên các bạn hãy nhìn bảng sau:

+ Bạn sẽ có 2 loại bonus :

 • Active Bonus : Tùy vào từng cấp độ (Chút mình sẽ có bảng lên cấp độ sau), bạn sẽ nhận được hoa hồng từ từ tuyến dưới tương ứng. Ví dụ bạn là Protector, tổng F1 bạn đầu tư $10000, bạn sẽ có 8% là $800.. F2 đầu tư $20000, bạn sẽ có bonus 3% là $600,….
 • Passive Bonus : Bạn sẽ được % trích từ lợi nhuận của tuyến dưới. Mình ví dụ tổng F1 của bạn đầu tư $100.000, tuần này Alpha Cash trả lãi 4% tức là trả cho F1 $4000, bạn là Protector sẽ nhận được 5% của $4000 này, tức là $200. Tương tự bạn sẽ được passive bonus của F2, F3,…tùy vào từng cấp độ

Khi nhìn vào bảng trên, bạn sẽ thấy cấp độ càng cao thì % Alpha Cash chia sẻ lại từ tuyến dưới càng cao & nhiều.

– Vậy làm sao để tăng cấp độ, hãy nhìn bảng yêu cầu kế tiếp :

Như vậy, mới bắt đầu vào Alpha Cash, bạn sẽ ở level Beginner. Để lên được Promoter & Protector bạn không cần đầu tư cá nhân mà chỉ cần quảng bá mời tuyến dưới. Chẳng hạn để lên được Partner, F1 của bạn phải đầu tư 100.000, đầu tư cá nhân bạn phải là 15.000 trong đó phải có $5000 nạp từ bên ngoài vào.

Alpha Cash cũng có giới hạn đầu tư, giới hạn rút hàng tuần cho từng level

Ngoài ra, Alpha Cash còn có 3 loại Bonus nữa làStatus Bonus, Static Bonus & Mentor Bonus, bạn hãy tiếp tục nhìn bảng dưới đây.

 • Status Bonus : Phần thưởng 1 lần khi bạn lên cấp độ, chẳng hạn khi lên được level Partner, bạn sẽ được thưởng $3000. Lên được Co-founder, bạn được thưởng $25000
 • Static Bonus : Bạn sẽ được cộng thêm % của Passive Bonus . Chẳng hạn nếu tổng Passive income của bạn ở tuần này là $500, bạn đang là Protector thì bạn sẽ được thêm 7.5% là $37.5
 • Mentor Bonus : Khi F1 của bạn có người lên level, bạn sẽ được thêm 10% Status Bonus của người đó. Chẳng hạn F1 bạn có người lên được Premier, bạn sẽ được $1000 Mentor Bonus

Alpha Cash không sử dụng link ref, mà bạn được cấp 1 mã code riêng (Như lúc bạn đăng ký cũng cần mã code của mình). Mã code này hiển thị ở mục Capabilities :

Mã code của bạn sẽ hiện ở mục Your Registrar Key

Bạn có thể gửi mã code này cho người khác đăng ký (Hướng dẫn họ đăng ký như lúc bạn đăng ký theo mã code của mình), tuy nhiên hãy tuân thủ nguyên tắc sau :

 • 1/ KHÔNG mở nhiều tài khoản để đầu tư, bạn chỉ nên đăng ký 1 tài khoản & đầu tư ở tài khoản đó. KHÔNG hướng dẫn người thân/bạn bè đầu tư trên máy tính của bạn vì Alpha Cash cấm việc này. (Tốt nhất nếu bạn muốn mời người khác hãy chỉ cho họ cách tự đăng ký, tự đầu tư)
 • 2/ KHÔNG post mã code của bạn ở bất cứ nơi công khai nào, cho dù đó là blog của bạn, mạng xã hội, diễn đàn,…Bạn chỉ được gửi qua email, tin nhắn,..như mình đã gửi cho bạn. Nếu Alpha Cash phát hiện bạn đăng tải mã code công khai để quảng bá, họ sẽ vô hiệu hóa mã code của bạn.
 • 3/ KHÔNG mời mọc, dụ dỗ người khác vào đầu tư. Nếu bạn quảng bá để có hoa hồng partner, hãy quảng bá đúng & trung thực về hệ thống, không được quá lố. Phải tự bản thân & giúp người khác hiểu được cả tiềm năng & rủi ro của mô hình ủy thác.

Chúc các bạn thành công

[:en]Để thu hút nhà đầu tư mới, Alpha Cash có chương trình Partner nhiều tầng (đa cấp), gồm 5 cấp độ. Những người đăng ký qua link bạn được gọi là F1, những người đăng ký qua F1 được gọi là F2,…Cứ như vậy cho đến F5. Vieitncome sẽ phân tích chi tiết các loại hoa hồng

Để tìm hiểu về dự án này hãy xem các link sau:

– Đầu tiên các bạn hãy nhìn bảng sau:

+ Bạn sẽ có 2 loại bonus :

 • Active Bonus : Tùy vào từng cấp độ (Chút mình sẽ có bảng lên cấp độ sau), bạn sẽ nhận được hoa hồng từ từ tuyến dưới tương ứng. Ví dụ bạn là Protector, tổng F1 bạn đầu tư $10000, bạn sẽ có 8% là $800.. F2 đầu tư $20000, bạn sẽ có bonus 3% là $600,….
 • Passive Bonus : Bạn sẽ được % trích từ lợi nhuận của tuyến dưới. Mình ví dụ tổng F1 của bạn đầu tư $100.000, tuần này Alpha Cash trả lãi 4% tức là trả cho F1 $4000, bạn là Protector sẽ nhận được 5% của $4000 này, tức là $200. Tương tự bạn sẽ được passive bonus của F2, F3,…tùy vào từng cấp độ

Khi nhìn vào bảng trên, bạn sẽ thấy cấp độ càng cao thì % Alpha Cash chia sẻ lại từ tuyến dưới càng cao & nhiều.

– Vậy làm sao để tăng cấp độ, hãy nhìn bảng yêu cầu kế tiếp :

Như vậy, mới bắt đầu vào Alpha Cash, bạn sẽ ở level Beginner. Để lên được Promoter & Protector bạn không cần đầu tư cá nhân mà chỉ cần quảng bá mời tuyến dưới. Chẳng hạn để lên được Partner, F1 của bạn phải đầu tư 100.000, đầu tư cá nhân bạn phải là 15.000 trong đó phải có $5000 nạp từ bên ngoài vào.

Alpha Cash cũng có giới hạn đầu tư, giới hạn rút hàng tuần cho từng level

Ngoài ra, Alpha Cash còn có 3 loại Bonus nữa là : Status Bonus, Static Bonus & Mentor Bonus, bạn hãy tiếp tục nhìn bảng dưới đây.

 • Status Bonus : Phần thưởng 1 lần khi bạn lên cấp độ, chẳng hạn khi lên được level Partner, bạn sẽ được thưởng $3000. Lên được Co-founder, bạn được thưởng $25000
 • Static Bonus : Bạn sẽ được cộng thêm % của Passive Bonus . Chẳng hạn nếu tổng Passive income của bạn ở tuần này là $500, bạn đang là Protector thì bạn sẽ được thêm 7.5% là $37.5
 • Mentor Bonus : Khi F1 của bạn có người lên level, bạn sẽ được thêm 10% Status Bonus của người đó. Chẳng hạn F1 bạn có người lên được Premier, bạn sẽ được $1000 Mentor Bonus

Alpha Cash không sử dụng link ref, mà bạn được cấp 1 mã code riêng (Như lúc bạn đăng ký cũng cần mã code của mình). Mã code này hiển thị ở mục Capabilities :

Mã code của bạn sẽ hiện ở mục Your Registrar Key

Bạn có thể gửi mã code này cho người khác đăng ký (Hướng dẫn họ đăng ký như lúc bạn đăng ký theo mã code của mình), tuy nhiên hãy tuân thủ nguyên tắc sau :

 • 1/ KHÔNG mở nhiều tài khoản để đầu tư, bạn chỉ nên đăng ký 1 tài khoản & đầu tư ở tài khoản đó. KHÔNG hướng dẫn người thân/bạn bè đầu tư trên máy tính của bạn vì Alpha Cash cấm việc này. (Tốt nhất nếu bạn muốn mời người khác hãy chỉ cho họ cách tự đăng ký, tự đầu tư)
 • 2/ KHÔNG post mã code của bạn ở bất cứ nơi công khai nào, cho dù đó là blog của bạn, mạng xã hội, diễn đàn,…Bạn chỉ được gửi qua email, tin nhắn,..như mình đã gửi cho bạn. Nếu Alpha Cash phát hiện bạn đăng tải mã code công khai để quảng bá, họ sẽ vô hiệu hóa mã code của bạn.
 • 3/ KHÔNG mời mọc, dụ dỗ người khác vào đầu tư. Nếu bạn quảng bá để có hoa hồng partner, hãy quảng bá đúng & trung thực về hệ thống, không được quá lố. Phải tự bản thân & giúp người khác hiểu được cả tiềm năng & rủi ro của mô hình ủy thác.

Chúc các bạn thành công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here