Vietincome App

Tại sao các nhà đầu tư nên chú ý đến Counterparty?

Với hơn 2,000 đồng tiền tồn tại và những đồng tiền mới được phát hành mỗi ngày, không gian này dễ dàng biến thành một khẩu hiệu lặp đi lặp lại, nơi mọi người đều có một thứ mới, một thứ gì đó, nhưng chỉ cung cấp một sự đột biến nhỏ của mọi thứ trước nó. Hầu hết thời gian, các dự án mới được xây dựng trên blockchain Ethereum, vì vậy đây là một sự đổi mới đáng hoan nghênh khi thấy một dự án sử dụng blockchain Bitcoin để thay đổi.

Đây là những gì mà Counterparty đã làm với dự án của họ, với mục tiêu của họ là sử dụng rộng rãi các hợp đồng thông minh trên nền tảng Bitcoin.

Dự án Counterparty

Counterparty đã được ra mắt vào tháng 01/2014, đó là rất sớm trong trò chơi và cho thấy họ không chỉ là một số nhà tiếp thị nhảy vào bandwagon. 
Counterparty là tất cả về việc làm cho nó dễ dàng hơn để tạo mã thông báo tùy chỉnh và chạy các hợp đồng thông minh, và nhằm mục đích làm như vậy trên đầu trang của blockchain Bitcoin.

Bằng cách đặt dự án lên trên blockchain Bitcoin, họ hy vọng sẽ mang lại một số độ tin cậy và bảo mật bổ sung cho quá trình tạo mã thông báo tùy chỉnh. XCP là mã thông báo độc quyền của nền tảng. Về cơ bản, mã thông báo XCP chỉ là giao dịch BTC với một số thông tin bổ sung được nhúng trong dữ liệu giao dịch liên quan đến hợp đồng thông minh.

Người dùng giao thức Counterparty có thể tạo các loại tài sản khác, chẳng hạn như ghi chú trái phiếu, phần thưởng khách hàng thân thiết và thẻ sưu tập. Nền tảng này về cơ bản là một máy đúc tiền theo yêu cầu, sử dụng tính bảo mật của blockchain Bitcoin.

Cấu trúc Counterparty

Một khía cạnh của Counterparty khá độc đáo là cấu trúc và cách họ tài trợ cho nó. Thay vì có các mã thông báo được khai thác trước sẽ cung cấp cho các bên liên quan nhất định nguồn cung cấp mã thông báo có sẵn dưới dạng vốn khởi nghiệp, Counterparty đã chọn đi một con đường khác. Ngoài ra, mã thông báo không thể được khai thác và không có ICO. Ý tưởng đằng sau điều này là Counterparty trở thành một nền tảng phi tập trung hợp pháp, bởi vì không có bên liên quan nào có lợi thế hoặc quyền kiểm soát không công bằng đối với nền tảng này, ngay cả những người sáng lập.

Thay vào đó, giao thức được thiết kế với mô hình bằng chứng đốt cháy của người dùng, trong đó một lượng Bitcoin nhất định đã được gửi đến một địa chỉ không thể gửi được và các mã thông báo XCP đã được tạo ra để trao đổi. Những mã thông báo này bị đốt cháy và sẽ không bao giờ được chạm vào. Thậm chí quan trọng hơn, XCP đóng vai trò là nhiên liệu trực tiếp cho các hợp đồng thông minh và được đốt cháy mỗi khi xảy ra bước thực hiện. Do đó, số lượng XCP liên tục giảm.

Cơ hội mua vào

Phải mất 2,130 BTC để tạo ra 2.65 triệu XCP và đồng tiền này hiện được xếp hạng thứ 295 về vốn hóa thị trường. XCP có thể giao dịch trên cả Bittrex và Poloniex, nhưng Poloniex có tính thanh khoản cao hơn, vì đó là nơi các nhà tạo lập thị trường có xu hướng làm việc.

XCP đã lơ lửng khoảng 0.0006 BTC và 0.0008 BTC trong vài tuần qua, với sự tăng đột biến xảy ra vào ngày 10/12. Ngay bây giờ có vẻ như là thời điểm hoàn hảo để nhảy vào và tận dụng dự án này, đặc biệt nếu bạn quan tâm về các tính năng của nó (cá cược tiên tri, trao đổi phi tập trung, khớp lệnh, v.v.).

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.