Vietincome App

Tại sao các nhà đầu tư nên chú ý đến BitShares?

Bitcoin là người dẫn đầu để thúc đẩy tiền điện tử, tuy nhiên nó vẫn còn nhiều hạn chế. Hạn chế hàng đầu là mức độ biến động cao, và những gì nó làm cho hệ sinh thái. Tài sản biến động cao là không thực tế cho người không đầu cơ. Nếu bất cứ ai muốn kinh doanh bằng Bitcoin, nhưng không thể xử lý sự biến động, họ tự nhiên muốn rút tiền của họ sang tiền tệ fiat.

Vấn đề với việc chuyển đổi tiền thành tiền tệ fiat có hai mặt. Đầu tiên, nó gây áp lực giảm giá Bitcoin và làm giảm nhu cầu đối với đồng tiền này. Nhưng thứ hai (và quan trọng hơn) nó buộc người dùng phải thỏa hiệp ẩn danh bằng cách rời khỏi hệ sinh thái.

BitShares trình bày một giải pháp

BitShares được phát minh để giải quyết những vấn đề chính xác này. Trước đây được biết đến với cái tên ProtoShares, BitShares phát hành ICO vào năm 2015 với tư cách là một loại tiền điện tử công nghiệp cấp độ cao. Mạng chạy trên một sổ cái phân tán ngang hàng bằng cách sử dụng thuật toán Proof Delegated Proof of Stake (DPoS).

Thuật toán DPoS chỉ định rằng sẽ có 101 đại biểu của người dùng, người thay phiên nhau xác minh các khối và được đền bù cho nó. Các đại biểu được phân phối trên toàn thế giới dẫn đến sự phân cấp cao hơn nhiều so với Bitcoin. Ngoài ra, BitShares có cách buộc các nhà sản xuất khối phải chịu trách nhiệm trong khi chủ sở hữu Bitcoin thì không.

Chốt lại tài sản trong đời thực

Điều này có nghĩa là nó có một số loại tiền điện tử được gắn với giá trị của tài sản thực tế. Điều này cho phép người dùng nắm giữ tiền kỹ thuật số của họ vào Bitcoin BitAssets, như USD, EUR, CNY, vàng hoặc bạc mà không cần chuyển đổi các khoản tiền đó sang tiền tệ fiat. Tài sản Fiat thường ít biến động hơn tài sản tiền điện tử và BitAssets cho phép người dùng ở lại tiền điện tử trong khi vẫn có biến động tối thiểu.

Các loại tiền tệ thông minh được gắn trên thị trường, có thể tạo ra nhu cầu tự nhiên đối với đồng tiền bản địa, gọi BitShares (BTS). Các doanh nghiệp sẽ có nhiều khả năng nắm giữ tiền tệ hơn là bán nó như Bitcoin. Ngoài ra, chi phí bảo mật và thời gian giao dịch thấp hơn nhiều so với Bitcoin, điều này tạo lợi thế cho các thương nhân ưu tiên các khía cạnh đó.

BTS có được giá trị của nó từ nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của BitShares, tạo ra tokenomics mạnh mẽ. Mặc dù không nên xem nó là đối thủ cạnh tranh với Bitcoin (vì nó còn hơn thế nhiều về mặt quản lý rủi ro đối tác), nhưng nó có nhiều lợi ích hơn Bitcoin. Không có gì trong số này để nói rằng BTS không biến động, nhưng có những lựa chọn ổn định hơn chỉ có thể được mua bằng cách sử dụng BTS.

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.