Vietincome App

StellarX – nền tảng giao dịch phân cấp miễn phí ra mắt phiên bản beta

StellarX, một nền tảng giao dịch phi tập trung mới hướng tới hoàn toàn miễn phí, thiết thực, và minh bạch, gần đây đã ra mắt phiên bản beta.

StellarX, một nền tảng giao dịch được xây dựng trên nền tảng Stellar, tuyên bố rằng nó hoàn toàn miễn phí việc hoàn trả chi phí mạng lưới, không tính phí giao dịch, và khẳng định rằng “đang ở đây để xác định lại cách thức tài sản di chuyển trên toàn thế giới.”

Theo một bài đăng trên blog, StellarX tận dụng cơ chế đồng thuận cơ bản của Stellar, không phải là thuật toán PoW hay PoS, và do đó không sử dụng vốn của người dùng mạng lưới để xác thực giao dịch.

Ngoài ra, StellarX hứa hẹn sẽ cho phép các trader “giao dịch bất cứ thứ gì”, khi sử dụng một “đường nối fiat” giúp các trader giao dịch tiền tệ fiat với tiền điện tử một cách trơn tru.

StellarX hơn nữa cũng hy vọng “một ngày nào đó sẽ có trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, hàng hóa” trên nền tảng, một trong những giao thức phù hợp để có thể số hoá các tài sản đó.

Đội ngũ của StellarX cũng hứa hẹn đem lại một giao thức minh bạch, hữu dụng và tuân thủ các quy định về KYC.

Đây là những tuyên bố quan trọng, và thậm chí chính StellarX cũng thừa nhận rằng “chúng tôi còn một chặng đường dài để đi, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.”

StellarX đã được tung ra – giao dịch miễn phí, chuyển đổi sang fiat, tất cả các loại token! Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đây là một sự quan sát xem chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ đi về đâu.”

Điều quan trọng cần lưu ý là StellarX chính xác không phải là một sàn giao dịch, mà đúng hơn là một client được xây dựng trên nền tảng trao đổi Stellar.

Tuy nhiên, nếu StellarX có thể phát triển các tính năng được hứa hẹn như trên trong khi vẫn còn hiệu quả miễn phí sử dụng, thì nó có thể giúp vũ trụ trao đổi Stellar được đưa vào sử dụng rộng rãi hơn nhiều.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.