Vietincome App

SEC yêu cầu sàn EtherDelta nộp phạt

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra quyết định phạt người sáng lập Sàn giao dịch Ethereum phi tập trung (DEX) EtherDelta do hoạt động mà chưa đăng ký.

DEX là nền tảng giao dịch tiền mã hóa cho phép người trao đổi các token dựa trên Ethereum mà không cần đăng ký tài khoản hoặc ủy thác tiền của họ cho một ví tiền. Giao dịch được quản lý bởi một hợp đồng thông minh dựa trên cơ sở hạ tầng off-chain được duy trì bởi nhà điều hành.

Theo SEC, sàn EtherDelta đã cho phép người dùng giao dịch bất hợp pháp các token mà SEC coi là chứng khoán theo luật liên bang, do đó trở thành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Ông Stephanie Avakian, một quan chức của SEC cho biết: “EtherDelta có cả giao diện người dùng và chức năng cơ bản của một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia trực tuyến và được yêu cầu đăng ký với SEC cũng như được miễn thuế”.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một thời điểm đổi mới quan trọng trên thị trường chứng khoán với việc sử dụng và ứng dụng công nghệ sổ kế toán phân tán”, Steven Peikin nói thêm. “Nhưng để bảo vệ các nhà đầu tư, sự đổi mới này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của SEC đối với thị trường kỹ thuật số, đảm bảo thực thi pháp luật hiện hành.”

Zachary Coburn, người sáng lập của EtherDelta, đã đồng ý với án lệnh và đồng ý trả 300.000 đô la tiền bồi thường, cùng với 13.000 đô la tiền lãi và phạt 75.000 đô la, mặc dù ông đã không thừa nhận hoặc phủ nhận những phát hiện của SEC

Theo ccn.com

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.