Vietincome App

Sàn giao dịch DX.Exchange do Nasdaq cung cấp có gì đặc biệt?

Một sàn giao dịch tiền điện tử do Nasdaq cung cấp có tên DX.Exchange sẽ mở cửa cho các nhà đầu tư vào tuần tới. 

DX.Exchange là gì?

DX.Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử do châu Âu quản lý, sẽ cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu token hóa từ 10 công ty công nghệ hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Điều đó khá ấn tượng.

Công ty nhỏ 100 người. Đứng đầu là giám đốc điều hành Daniel Skowronski, người đã tuyên bố rằng sàn giao dịch được ra mắt với 10 trong số các cổ phiếu hàng đầu được giao dịch trên Nasdaq đầu tiên với các kế hoạch để thêm nhiều hơn khi chúng ta tiến lên.

Mã thông báo được hỗ trợ

Công ty có thể cung cấp các trao đổi token hóa do hợp tác với MPS (MarketPlace Securities). Công ty này sẽ sao lưu từng cổ phiếu token hóa với một phần thực tế của công ty đã mua. Theo cách này, DX.Exchange hy vọng sẽ nổi bật so với phần còn lại.

Mã thông báo ERC-20

Sàn giao dịch sẽ chấp nhận giao dịch với các mã thông báo ERC-20 và cũng sẽ hỗ trợ cho 40 cặp giao dịch tiền điện tử. Dịch vụ này sẽ được ra mắt vào tuần tới tại châu Âu nhưng sẽ không có sẵn ở Mỹ cho đến cuối năm 2019.

Một số dịch vụ bắt đầu của nó bao gồm cổ phiếu Apple, Amazon, Facebook, Netflix và Tesla

Bảo mật

DX.Exchange sẽ sử dụng công nghệ SMARTS của Nasdaq để theo dõi hoạt động giao dịch đáng ngờ bao gồm giả mạo và thao túng thị trường. Skowronski tuyên bố thêm:

Chúng tôi đã xây dựng nó trên mặt sau của SMARTS của Nasdaq và công nghệ động cơ phù hợp của nó. Chúng tôi tuân thủ tuân thủ MIFID. Giấy phép của chúng tôi ở Estonia cho phép khách hàng trao đổi fiat với tiền điện tử và tiền điện tử sang tiền điện tử. Và chúng tôi có một giải pháp lưu ký thể chế quy mô đầy đủ.

Một số lợi ích của cổ phiếu token bao gồm khả năng giao dịch 24/7 và chỉ mua một phần của cổ phiếu chứ không phải toàn bộ. Ngoài ra, trên DX.Exchange, khách hàng sẽ có thể thay đổi tiền điện tử của mình thành tiền tệ fiat và sau đó là chứng khoán, trực tiếp trên nền tảng. Một số người tin rằng giao dịch theo cách này cũng có thể cải thiện thanh khoản.

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.