Lộ trình phát triển của Vietincome

timeline_pre_loader
Vietincome RoadMap 2015 -2019

Tháng 11/2015

Khởi chạy Website Vietincome.Com

Từ tháng 02/2016 - 10/2017

Xây dựng và hoàn thiện Website dựa trên nền tảng WordPress

Tháng 09/2018

Lên ý tưởng phát triển App Mobile Vietincome

Tháng 11/2018

Hoàn thiện và phát triển thêm một số chức năng giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn:

  • Thêm đăng ký và đăng nhập cho người dùng
  • Thêm chức năng Invite Friend và nhận Bonus Vietincome Point (VIC Point)

Tháng 12/2018

  • Phát triển Chức năng Signal
  • Kết nối với sàn giao dịch
  • Kết nối với các Ví (Wallet)

Tháng 01/2019

Phát hành bản IOS cho Iphone