Vietincome App

Phân tích và nhận định Raiden Network Token

Raiden Network Token (RDN / BTC) có thể đang cố gắng chạm đáy sau khi đóng cửa năm 2018. Vào ngày 22/12/2018 nó đã tăng đến mức 0.00009286. Với mức giá đó, thị trường đã tăng hơn 96% từ mức thấp ngày 15/12/2018 là 0.00004735.

Trong khi cuộc biểu tình mờ dần, thị trường đã không xem xét lại mức hỗ trợ năm 2018 là 0.000047. Thay vào đó, thị trường dường như đang tạo ra một thiết lập thấp hơn cao hơn 0.00006141. Với mức thấp cao hơn, Vietincome cảm thấy tự tin khi tham gia vào RDN.

Phân tích kỹ thuật cho thấy RDN / BTC đang hình thành các mô hình tăng giá trong cả hai khung thời gian dài hơn và ngắn hơn.

Từ góc độ dài hạn, chúng ta có thể thấy RDN / BTC tạo ra cấu trúc đáy đôi sau khi những người tham gia bảo vệ mức hỗ trợ 0.000047 vào tháng 12. Sự hình thành của mô hình này cho chúng ta biết rằng đáy bền vững. Thị trường có thể giao dịch trong một thời gian nhưng ít nhất nó có thể dựa vào mức này để giữ giá không giảm.

Từ quan điểm ngắn hạn, thị trường dường như đang tạo ra một cấu trúc cốc và tay cầm. Mô hình này là tăng giá, vì nó chỉ ra rằng những người tham gia thị trường đã sẵn sàng tham gia với giá cao hơn. Cho đến nay, dường như nỗi sợ bị bỏ lỡ. Tâm lý này sẽ là công cụ giúp giá cao hơn.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần mức hỗ trợ 0.00006497 càng tốt. Chừng nào Raiden Network Token vẫn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để vượt lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00008516. Lấy nó ra và mục tiêu tiếp theo là 0.000111. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng. Các bạn có thể giao dịch RDN trên sàn Binance

Biểu đồ hàng ngày của Raiden Network Token / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.00006497 càng tốt.
  • Sell Target: 0.00008516 và sau đó 0.000111
  • Stop Loss: 0.00006275

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.