Vietincome App

Phân tích và nhận định BlockMason Credit Protocol

BlockMason Credit Protocol (BCPT / BTC) là tiền điện tử đã in mức thấp mới 2018 là 0.00000791 vào ngày 28/12/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 94% so với mức cao của năm ngoái là 0.00015186. Với hành động giá này, Vietincome có thể nói rằng năm 2018 là một năm khó khăn cho BCPT. Tuy nhiên, khả năng của nó ở trên một khu vực hỗ trợ quan trọng cung cấp một cơ hội để chọn đáy thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy BCPT / BTC tôn trọng hỗ trợ 0.000008. Cấp độ này là hỗ trợ parabol của thị trường. Vào ngày 13/12/2017, gấu đã cố gắng giữ giá dưới mức hỗ trợ này. Mọi nỗ lực của những con gấu đã nhanh chóng bị từ chối. Mô hình thất bại xoay này đã kích hoạt một bước chạy parabol khi thấy BCPT / BTC tăng cao đến 0.00015186.

Bây giờ thị trường đã giao dịch trở lại khoảng 0.000008, chúng ta có thể thấy những con bò trở lại trong lũ lụt. Sự gia tăng khối lượng đáng kể vào ngày 01/01/2018 cho chúng ta biết rằng những người chọn đáy và thợ săn mặc cả đang mua với số lượng lớn. Trên hết, chúng ta có thể thấy sự phân kỳ tăng dài trên biểu đồ 03 ngày. Điều này cho chúng ta biết rằng thị trường đang tăng.

Nhìn chung, chúng ta có thể thấy các tín hiệu chỉ ra rằng đồng tiền điện tử này đang tích lũy ở các mức này.

=> Chiến lược là mua càng gần mức hỗ trợ 0.000008 càng tốt. Chừng nào BCPT / BTC vẫn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để tăng đến mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000014. Quá trình có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của BCPT / Bitcoin trên BinanceTóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.000008 càng tốt.
  • Sell Target: 0.000014
  • Stop Loss: 0.0000077

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của VietincomeAll content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.