Vietincome App

Phân tích và dự báo Viberate

Viberate / Bitcoin (VIB / BTC) có thể bắt đầu chạm đáy. Vietincome bắt đầu chú ý đến nó vào ngày 29/11/2018. Vào ngày đó, khối lượng giao dịch của VIB là 456 triệu USD, chiếm hơn 890% mức trung bình hàng ngày của nó. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đã mua với số tiền lớn.

Sau ngày hôm đó, khối lượng vẫn tương đối mỏng trong ba tháng. Tuy nhiên, hành động giá gần đây cho chúng ta biết rằng Viberate có thể sẽ sớm được bơm.

Phân tích kỹ thuật cho thấy VIB / BTC đang hình thành một tam giác đối xứng lớn trên biểu đồ hàng ngày. Mô hình này đã được xây dựng từ tháng 07/2018. Do đó, VIB đã có gần 08 tháng để tích lũy các vị trí. Điều này khiến Vietincome phấn khích vì giai đoạn tích lũy càng lâu, máy bơm càng lớn.

Ngoài ra, nếu phân tích của Vietincome là chính xác, bạn sẽ không phải đợi lâu để Viberate thoát ra khỏi mô hình. Đó là bởi vì tam giác đối xứng đang gần đỉnh tuyệt đối của nó. Vietincome tin rằng VIB sắp bước vào giao đoạn phát nổ.

=> Chiến lược là mua càng gần 0.000006 càng tốt. Chừng nào những con bò đực bảo vệ sự hỗ trợ lịch sử này, VIB có khả năng phóng máy bay lên các mục tiêu mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0000095 và sau đó là 0.0000135. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Viberate / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.000006 càng tốt
  • Sell Target: 0.0000095 và sau đó 0.0000135
  • Stop Loss: 0.0000058

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.