Vietincome App

Phân tích và dự báo Stellar

Vietincome đã xóa Stellar (XLM / BTC) khỏi danh sách theo dõi của chúng tôi khi không thể giữ 0.000026 vào ngày 28/01/2019. Vào thời điểm đó, Vietincome biết rằng một động thái dưới mức này có thể sẽ dẫn đến việc bán hoảng loạn. Đó là bởi vì 0.000026 là mức hỗ trợ năm 2018 của thị trường. Stellar đã cố gắng duy trì trên mức này trong cả năm 2018. Do đó, động thái bên dưới nó vào ngày 28/01/2019 đã kích hoạt việc bán tháo hàng loạt.

Để cầm máu, Stellar cần tạo ra khối lượng lớn trên biểu đồ hàng ngày. Điều này sẽ chỉ ra rằng một người mua lớn đã bước vào để hấp thụ áp lực bán. Vietincome nghi ngờ rằng điều này đã xảy ra vào ngày hôm qua 19/02

Phân tích kỹ thuật cho thấy XLM / BTC đang cố gắng tạo ra một hỗ trợ bền vững ở mức 0.000021. Quan điểm này được đưa ra sau khi Stellar in khối lượng lớn vào ngày hôm qua khi thị trường chạm mức 0.000021. Vào ngày 19/02, khối lượng tăng vọt lên tới 142,652 triệu đơn vị XLM khi trung bình giao dịch hàng ngày là khoảng 60,614 triệu đơn vị XLM. Lần cuối cùng Stellar tạo ra loại âm lượng như này là 05 tháng trước. Đây là một dấu hiệu cho thấy một người chơi lớn đã bước vào.

Ngoài ra, XLM đang giao dịch gần các điều kiện bán quá mức. Với việc thị trường bị đánh bại rất nặng nề trong vài tháng qua, đó là do một cuộc biểu tình trợ XLM.

=> Chiến lược là mua càng gần 0.000021 càng tốt. Nếu những con bò đực có thể ở trên mức này, chúng có thể sẽ tạo ra một cuộc biểu tình lên đến mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000026 và sau đó sẽ là 0.00003. Quá trình có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Stellar / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.000021 càng tốt
  • Sell Target: 0.000026 và sau đó 0.00003
  • Stop Loss: 0.00002

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.