Vietincome App

Phân tích và dự báo NEO

NEO (NEO / USD) trông giống như đang muốn thoát ra khỏi sự tích lũy. NEO bắt đầu quá trình tích lũy vào ngày 07/12/2018 khi chạm mức hỗ trợ 5.50$. Tiền điện tử này được giao dịch quanh mức đó trong một vài tuần cho đến khi khối lượng tăng đột biến cho thấy NEO đã sẵn sàng để tăng cao hơn. Sự gia tăng khối lượng đã kích hoạt một cuộc biểu tình đã đưa NEO lên mức cao tới 9.36$ vào ngày 24/12/2018.

Nếu thị trường vẫn còn giảm, NEO sẽ giảm xuống mức hỗ trợ 5.50$ hoặc thậm chí xuống dưới mức đó. Tuy nhiên, thị trường tạo ra mức thấp cao hơn được thiết lập tại 6.92$ vào ngày 28/12/2018. Điều đó là đủ để nhiều người bắt đầu đặt các vị trí dài trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy mức kháng cự của NEO / USD là 9.00$ vào ngày 08/01/2019. Điều này đã kích hoạt sự bứt phá khỏi mô hình vai và đầu nghịch đảo trên các khung thời gian ngắn hơn. Do đó, thị trường đã tăng mạnh đến mức 10.08$ vào ngày 09/01.

Trong khi NEO hiện đang kéo trở lại, cuộc biểu tình đã mang lại cho thị trường mức cao đầu tiên trong tháng. Nếu NEO có thể ở trên mức hỗ trợ 7.30$, tâm lý của thị trường sẽ chuyển từ trung lập sang tăng nhẹ.

=> Chiến lược là mua trên mức giảm càng gần mức hỗ trợ 7.30$ càng tốt. MA 100 di chuyển trên biểu đồ 12 giờ và MA 200 di chuyển trên biểu đồ 4 giờ đang bò quanh khu vực 7.30$. Họ sẽ giúp giữ giá trên mức hỗ trợ.

Nếu giá ở trên mức 7.30$, thị trường có thể sẽ tạo ra động lực để tăng đến mục tiêu ban đầu của Vietincome là 9.00$. Lấy nó ra và mục tiêu tiếp theo là 13.50$. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ 12 giờ của NEO / USD trên Bitfinex

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 7.30$ càng tốt.
  • Sell Target: 9.00$ và sau đó là 13.50$
  • Stop Loss: 7.10$

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.