Vietincome App

Phân tích và dự báo MCO

MCO là mã thông báo trên nền tảng Crypto.com; hơi lạ là tên miền .com đã được thêm vào tên chính thức cho một nền tảng, nhưng đó là một chủ đề hoàn toàn khác.

MCO / BTC đã in mức thấp mới 2018 là 0.000507 vào ngày 23/11/2018. Tại thời điểm đó, thị trường đã giảm hơn 80% so với mức đỉnh 2018 là 0.0054. Trong khi MCO / BTC có thể đã giảm mạnh vào năm ngoái, có vẻ như nó đang cố gắng xoay chuyển trong năm nay. Hành động giá trong vài ngày qua đã cho Vietincome sự tự tin để suy nghĩ về việc tham gia thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy MCO / BTC đã đưa ra mức kháng cự 0.0006 vào ngày 24/12/2018. Điều này đã kích hoạt sự bứt phá khỏi mô hình đáy đôi trên biểu đồ hàng ngày. Đột phá đã gây ra một cuộc biểu tình lên đến 0.00072 vào ngày 25/12/2018.

Tuy nhiên, kháng cự chéo lớn buộc thị trường phải kéo lại. Sự thoái lui nhanh chóng được khai thác bởi những người chọn đáy vì họ đã giúp thiết lập mức tăng thấp hơn 0.00056 vào ngày 27/12/2018. Với mức thấp hơn tại chỗ, những con bò đã đạp lên bàn đạp và đẩy giá trở lại trên 0.0006. Điều này cho phép MCO / BTC cuối cùng loại bỏ lực cản chéo và thoát ra khỏi cái nêm rơi lớn trên biểu đồ hàng ngày.

Ngoài ra, các chỉ số kỹ thuật trên các khung thời gian ngắn trông có vẻ tăng. Vào ngày 01/01/2019, chúng ta đã thấy 100 đường trung bình di chuyển trên mức trung bình 200. Với sự giao nhau này, chúng ta có sự liên kết lý tưởng trong đó 50 MA ở trên 100 MA và 100 MA nằm trên 200 MA. Thiết lập này cho chúng ta biết rằng thị trường đang tăng.

=> Chiến lược là mua thử lại hỗ trợ đường chéo càng gần 0.00058 càng tốt. Chừng nào đồng tiền này còn ở trên mức này, nó có thể sẽ tăng đến mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00072. Quá trình có thể mất hơn một tháng.


Biểu đồ hàng ngày của MCO / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần  0.000073 càng tốt
  • Sell Target: 0.00011 trước và sau đó 0.00012.
  • Stop Loss: 0.00007

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.