Vietincome App

Phân tích và dự báo Litecoin

Nếu bạn đã theo dõi các Phân tích và dự báo Litecoin (LTC / BTC) của Vietincome, bạn sẽ gia tăng đáng kể các khoản đầu tư của mình. 

Nếu bạn hài lòng với lợi nhuận của mình, hãy cho phép Vietincome nói với bạn rằng Litecoin mới bắt đầu. Khối lượng giao dịch vào ngày 08/02 là khối lượng giao dịch cao nhất thị trường trong một năm. Những người tham gia thị trường đã cho thấy bàn tay của họ. Họ đang định vị trong một dự đoán về một động thái rất lớn. Bạn có thể muốn là một phần của điều này.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LTC / BTC đã thoát ra khỏi mô hình vai và đầu nghịch đảo khi đưa ra mức kháng cự 0.01 vào ngày 08/02. Về mặt kỹ thuật, hành động giá cho thấy thị trường đã chạm đáy. Quan trọng hơn, đột phá đầu và vai biểu thị sự thay đổi trong tâm lý từ giảm sang tăng. Nói cách khác, Litecoin hiện đang trong xu hướng tăng.

Hiện tại, Litecoin đang ở trong vùng quá mua trên biểu đồ hàng ngày. Nó phải củng cố hoặc kéo lại đáng kể để cho phép các chỉ số kỹ thuật hạ nhiệt. Điều này sẽ cho chúng ta cơ hội để đi lâu trên thị trường.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần 0.01 càng tốt. Chừng nào Litecoin giao dịch trên mức này, những con bò đực có thể sẽ tập hợp động lực để đạt mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.013 và sau đó sẽ là 0.018. Quá trình có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của LTC/BTC trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua trên dips càng gần 0.01càng tốt
  • Sell Target: 0.013 và sau đó 0.018
  • Stop Loss: 0.0097

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.