Vietincome App

Phân tích và dự báo Kyber Network

Kyber Network (KNC / BTC) là một thị trường có vẻ quyết tâm thoát khỏi lãnh thổ gấu. Vào ngày 08/03/2019, nó đã lấy ra mức kháng cự 0.0000578. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình đáy tròn trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, các nhà giao dịch đột phá nhận thấy hành động giá khi họ tham gia vào thị trường vào ngày hôm sau, ngày 09/03 đã đẩy KNC lên mức cao đến 0.00010452.

Trong khi đột phá là đáng chú ý, điều thậm chí còn ấn tượng hơn là khối lượng giao dịch vào ngày hôm đó. Kyber Network có khối lượng giao dịch tăng lên 157.685 triệu vào ngày 09/03. Nhìn vào biểu đồ Binance, khối lượng trong ngày hôm đó là cao nhất trong lịch sử thị trường.

Đây là một dấu hiệu rất mạnh về nhu cầu đối với altcoin ở mức hiện tại, đó là lý do tại sao nó đáng để xem xét đi lâu trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy KNC / BTC đang vẽ một mẫu đầu và vai nghịch đảo lớn trên biểu đồ hàng ngày trên đỉnh của mẫu đáy tròn. Vietincome có quan điểm này bởi vì thị trường dường như đang tạo ra một thiết lập thấp cao hơn là 0.0000578. Khả năng của Kyber Network ở trên mức này sau khi rút lại từ 0.00010452 cho chúng ta biết rằng những con bò đực tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.

Ngoài ra, 0.0000578 từng là một kháng cự mạnh. Kyber Network đã vật lộn để vượt lên trên nó trong 04 tháng. Khi đó, thị trường tăng vọt. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi những con bò đực đang đưa kháng cự này trở thành mức hỗ trợ để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần 0.0000578 càng tốt. Chừng nào Kyber Network vẫn ở trên mức này, nó có thể sẽ thu hút động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00009. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của KNC/BTC

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.0000578 càng tốt
  • Sell Target: 0.00009
  • Stop Loss: 0.000055

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.