Vietincome App

Phân tích và dự báo HyperCash

HyperCash (HC / BTC) đang mang lại cho chúng ta hành động tăng giá. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.0001714 vào ngày 08/12/2018. Vào thời điểm đó, thị trường có nguy cơ vi phạm hỗ trợ của 0.000175. Bulls đã vật lộn trong vài ngày để giữ thị trường trên mức hỗ trợ. May mắn là vào ngày 11/12/2018, những người tham gia thị trường cuối cùng đã cảm thấy rằng đáy đã bền.

Với một mức đáy, HyperCash đã tạo ra một cuộc biểu tình rầm rộ cho phép thị trường đưa ra nhiều mức kháng cự và leo lên mức 0.000553 vào ngày 12/01/2019. Trong khi thị trường hiện đang quay trở lại, điều này cho chúng ta cơ hội để mua nó.

Phân tích kỹ thuật cho thấy HC / BTC có khả năng thiết lập mức tăng thấp hơn 0.00029. Quan điểm này được đưa ra sau khi thị trường cho chúng ta hai mức kháng cự vững chắc để hỗ trợ lật.

  • Lần đầu tiên là vào ngày 15/01/2019 khi thị trường giảm xuống còn 0.0002502. Sự từ chối mạnh mẽ của giá thấp hơn cho thấy sự hiện diện của người mua ở mức giá đó. Ngoài ra, đường trung bình động 100 ngày cũng đóng vai trò là hỗ trợ và giúp giá không bị giảm thêm nữa.
  • Lần thứ hai là vào ngày 18/01/2019 khi thị trường giảm xuống còn 0.0002897. Sự từ chối giá không có vẻ mạnh mẽ nên rất có khả năng HyperCash sẽ sớm xem lại 0.00029.

Thị trường cũng xuất hiện để sẵn sàng thoát ra khỏi mô hình tăng giá. Cuối cùng, thị trường đang tiến gần đến đỉnh của một cái nêm rơi lớn trên biểu đồ 1 giờ. Với những người bán bị yếu dần, Vietincome hy vọng thị trường sẽ thoát ra khỏi mô hình này một khi nó quay trở lại 0.00029.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần 0.00029 càng tốt. Chừng nào HyperCash còn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để thoát ra khỏi cái nêm rơi xuống và tập hợp về mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000366. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ 1H của HyperCash / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.00029 càng tốt.
  • Sell Target: 0.000366
  • Stop Loss: 0.00028

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.