Vietincome App

Phân tích và dự báo ChainLink

Phân tích và dự báo ChainLink vào ngày 01/01/2019 của Vietincome đã đạt được cả hai mục tiêu. Cả hai đều đạt được cùng ngày khi thị trường tăng cao tới 0.00012694 vào ngày 11/01/2019. Những người theo khuyến nghị của Vietincome đã đạt được mức lợi nhuận 70% trong vòng chưa đầy 2 tuần.

ChainLink vượt quá đáng kể mục tiêu của Vietincome, đây là điều mà Vietincome không ngạc nhiên khi thấy chúng. Vietincome hy vọng thị trường sẽ tạo ra một mức cao mọi thời đại (ATH) và điều đó xảy ra khi ChainLink đã in một ATH mới là 0.000158 vào ngày 22/01/2019, Vietincome chắc chắn rằng chúng ta còn có thể đi lâu dài với ChainLink khi nó quay trở lại. Cơ hội này được trình bày ngày hôm nay.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LINK / BTC đã đưa ra mức kháng cự 0.000125 vào ngày 09/02/2019. Điều này đã kích hoạt sự bứt phá khỏi tam giác đối xứng trên biểu đồ 12 giờ. Các mô hình cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng. Do đó, sự bứt phá đánh dấu sự kết thúc của hợp nhất và nối lại xu hướng tăng.

Trên hết, việc di chuyển lên đã bật LINK / BTC vượt trên mức 50 MA trên biểu đồ 12H. Với động thái này, Mức 50 MA, 100 MA và 200 MA đều bò dưới giá. Họ sẽ đóng vai trò là những người hỗ trợ mạnh mẽ giúp xu hướng thị trường cao hơn.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần 0.000125 càng tốt. Chừng nào ChainLink giao dịch trên mức này, những con bò đực có thể sẽ tập hợp động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000158. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng

Biểu đồ hàng ngày của ChainLink trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua trên dips càng gần 0.000125 càng tốt
  • Sell Target: 0.000158
  • Stop Loss: 0.000104

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.