Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Zcash / Ethereum

Cặp Zcash / Ethereum (ZEC / ETH) vào ngày 24/08 đã tăng lên đến mức cao 0.50352362. Mặc dù tình trạng giảm giá chung trong các altcoins, nhưng cặp này đã tăng 40% trong hai tháng. Cặp ZEC / ETH đã vượt quá sự kỳ vọng của và leo lên cao như 0.6527 ETH vào ngày 26/09. Mặc dù Vietincome đã bỏ lỡ cuộc biểu tình này, Vietincome tin rằng chúng ta sẽ có thêm một cảnh quay nữa. Xét cho cùng, thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy ZEC / ETH đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.55 vào ngày 05/09/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ cấu trúc đáy ba lớn trên biểu đồ hàng ngày.

Các cơ sở vững chắc được xây dựng bởi đáy ba là những gì cho phép thị trường để tạo ra các cuộc biểu tình mạnh mẽ. Một số lượng đáng kể người tham gia đang nắm giữ các vị trí giữa 0.35 ETH và 0.55 ETH. Họ sẽ không dễ dàng bỏ vị trí của họ cho đến khi họ kiếm được lợi nhuận đáng kể hoặc nếu thị trường giảm mạnh. Cho đến nay, kịch bản thứ hai dường như không hỗ trợ 0.55 ETH dường như đang giữ vững.

Tessline

=> Chiến lược này là để mua càng gần 0.55 ETH càng tốt. Vietincome kỳ vọng thị trường sẽ củng cố trong một khoảng thời gian trên mức này trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Đây sẽ là cơ hội tốt để bạn tích lũy các vị trí. Miễn là ZEC / ETH trên 0.55 ETH, nó có động lượng tăng lên mục tiêu ban đầu là 0.70 ETH và sau đó là 0.80 ETH. Quá trình này có thể mất ít hơn ba tháng.

Biểu đồ hàng ngày của ZEC / ETH trên Poloniex

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.55 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.7 ETH và sau đó là 0.8 ETH
  • Stop Loss: 0.52 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.