Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp YOYOW/Bitcoin

Cặp YOYOW / Bitcoin (YOYO / BTC) giảm xuống mức thấp 290 satoshi vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 92% so với mức cao nhất năm 2018 là 3,885 satoshi. Các khoản lỗ đưa YOYO / BTC vào danh sách các altcoin có hiệu suất kém nhất trong năm nay.

Trong khi sự sụt giảm này sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư bán lẻ từ đầu vào, các thợ săn mặc cả và những người chọn đáy đã lao vào để nhận vị thế. Càng đến ngay khi YOYO / BTC phục hồi hỗ trợ 300 satoshi trong cùng một ngày. Sự phục hồi là tín hiệu cho các nhà quan sát thị trường hỗ trợ 300 satoshi đã hoàn thành việc kiểm tra lại. Một đáy bền đã được đặt ra và thị trường sử dụng nó để giai đoạn một cuộc biểu tình có thể đốt cháy một con bò chạy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy YOYO / BTC sẵn sàng đưa ra ngưỡng kháng cự 550 satoshi. Vi phạm mức này sẽ kích hoạt đột phá từ mô hình đáy kép trên biểu đồ 4 giờ. Một đột phá có vẻ như có khả năng là do thị trường đã tạo ra một số lượng tăng lên kể từ khi nó kiểm tra thành công hỗ trợ 300 satoshi. Điều này cho chúng ta biết rằng những người tham gia mua với số lượng lớn trong khi thị trường vẫn còn rẻ.

Trên hết, đà tăng đã tăng lên. Chỉ báo RSI 4H đang tôn trọng hỗ trợ xu hướng tăng của nó, điều đó có nghĩa là nó đã tạo ra một loạt các mức thấp nhất cao hơn. Điều này cho chúng ta biết rằng người mua không còn chờ đợi điều kiện bán quá mức trước khi đặt lệnh mua.

=> Chiến lược này là để mua breakout tại 550 satoshi miễn là thị trường in ấn khối lượng 82 triệu đơn vị YOYOW. Những người mua đáy có thể sẽ bán khi thị trường chạm ngưỡng kháng cự. Cặp tiền này cần người mua chịu áp lực bán. Khi đột phá hoàn thành, Cặp này có thể vươn lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 800 satoshi. Sau khi đạt được mục tiêu ban đầu sẽ tiến lên mục tiêu tiếp theo là 1,000 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ của YOYOW / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 550 satoshi sau khi khối lượng của 82 triệu đơn vị YOYOW được đáp ứng.
  • Sell Target: 800 và sau đó là 1,000 satoshi.
  • Stop Loss: 500 satoshi sau khi đột phá.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.