Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp WaBi/Bitcoin

Cặp WaBi / Bitcoin (WABI / BTC) đã vượt ngưỡng kháng cự 0.000037 BTC vào ngày 13/10/2018. Điều này đã kích hoạt và xử lý cấu trúc đảo chiều trên biểu đồ 4 giờ. Sự đột phá trông cực kỳ thuyết phục. Các cặp in khối lượng đó là gần như 770% trung bình hàng ngày của nó vào ngày phá vỡ. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thị trường mà WaBi đã trở lại.

Hành động giá tăng đã thu hút những người đang theo dõi bên lề. Do đó, WABI / BTC đã tăng lên mức cao nhất là 0.00005769 BTC vào ngày 14/10. Ở mức giá đó, những người mua đáy và phá vỡ bắt đầu chốt lời. Thị trường đã quay trở lại. Tuy nhiên, điều này mang lại cho bạn một cơ hội để mua dip.

Phân tích kỹ thuật cho thấy WABI / BTC đang trong quá trình đảo chiều kháng cự 0.000037 BTC vào vùng hỗ trợ. Đây là một quá trình quan trọng cho thị trường. WABI phải thiết lập một cơ sở mới để có thể duy trì động thái tiếp theo.

Ngoài ra, chúng ta có các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày hoạt động như các vùng hỗ trợ ngay lập tức. Chúng ta có thể dựa vào các cấp độ này để giúp hướng dẫn các quyết định giao dịch của các bạn.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.000037 BTC càng tốt. Vietincome cho rằng thị trường đang có thêm một đợt thoái lui trước khi quay lên. Bạn có thể sử dụng cơ hội để tích lũy các vị trí gần điểm đột phá. Nếu thị trường chuyển động như dự kiến, nó có khả năng sẽ tăng trở lại mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000052 BTC và sau đó là 0.000065 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ WaBi / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.000037 BTC càng tốt.
  • Sell Target: 0.000052 BTC đầu tiên và sau đó là 0.000065 BTC
  • Stop Loss: 0.0000355 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.