Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Viberate/Bitcoin

Viberate / Bitcoin (VIB / BTC) đã vượt ngưỡng 700 satoshi vào ngày 23/10/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ cốc và xử lý mẫu trên biểu đồ 4 giờ. Các đột phá xuất hiện hợp lệ là tốt. Khi thị trường bứt phá, VIB / BTC tạo ra khối lượng lớn hơn 130% mức trung bình hàng ngày của nó.

Hành động giá tăng đã thu hút các nhà giao dịch đột phá. Điều này đã kích động một cuộc biểu tình lên 1,290 satoshi vào ngày 31/10. Ở mức giá đó, thị trường đã chín muồi vì lợi nhuận. RSI 4H đang nằm trong vùng quá mua quá mức. Ngoài ra, VIB / BTC đã tạo ra một cú bấc dài phía trên thân nến 4H. Đây là những dấu hiệu cho thấy các nhà đầu cơ đáy và các nhà giao dịch đột phá đang chốt lời.

Tin tốt là thị trường đang giảm xuống vùng mua. Đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể mua vào.

Phân tích kỹ thuật cho thấy VIB / BTC đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 700 satoshi. Bước này rất quan trọng vì nó giúp thị trường tạo cơ sở mới cho người mua. Những người mua này sẽ giúp giữ cho xu hướng tăng của thị trường bền vững.

Ngoài ra, Vietincome tin rằng sự hỗ trợ của 700 satoshi sẽ được giữ lại. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy các đường trung bình động 21 ngày, 100 ngày và 200 ngày bò ở các mức này trong khi dưới thân nến. Những MA này sẽ hoạt động như các khu vực hỗ trợ ngay lập tức, nhưng mạnh mẽ, giúp giữ cho VIB / BTC trên 700 satoshi.

Thêm vào đó, chỉ số RSI 4H đã nguội dần. Nó cách xa lãnh thổ quá mua. Điều này tạo cho thị trường nhiều cơ hội để điều chỉnh phiên tăng điểm tiếp theo.

=> Chiến lược này là để mua nhúng càng gần 700 satoshi càng tốt. Miễn là con bò bảo vệ hỗ trợ này, nó có khả năng vươn lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 1,200 satoshi và sau đó là 1,400 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ Viberate / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần 700 satoshi càng tốt.
  • Sell Target: 1,200 đầu tiên và sau đó là 1,400 satoshi.
  • Stop Loss: 675 satoshi.

Note: Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, tương đương với 0.00000001 BTC.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.