Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Verge/Bitcoin

Cặp Verge/Bitcoin (XVG/BTC) đã thoát khỏi mức thấp nhất 0.00000165 BTC vào ngày 14/08/2018. Với mức giá này, cặp tiền đã mất trên 90% giá trị của nó từ mức cao nhất năm 2018 là 0.0000171 BTC. Giống như nhiều cặp Altcoin, tuy nhiên, XVG/BTC bắt đầu cho thấy dấu hiệu của cuộc sống giống mới.

Thị trường đã tăng lên mức cao nhất là 0.00000278 BTC vào ngày 02/09 với khối lượng trung bình trên 280%. Đây là tín hiệu tốt cho thấy những người mua đáy và các nhà săn giá rẻ đang mua vào thị trường. Mặc dù XVG/BTC đã giảm trở lại kể từ đó, Vietincome cho rằng nó sẽ sớm cho thấy xu hướng tăng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Verge/Bitcoin đang tạo ra một mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày. Cặp đôi này gần đây đã hoàn thành sóng E của nó hoặc chân cuối cùng của tam giác. Đó là vị trí để đưa ra sức đề kháng và đảo ngược xu hướng của nó.

Ngoài ra, chỉ báo RSI đã tạo ra một loạt các mức thấp nhất cao hơn. Dường như nó đang chuẩn bị đưa ra ngưỡng kháng cự 60 và đột phá từ tam giác tăng dần của nó.

=> Chiến lược  là để mua breakout tại 0.0000023 BTC sau khi thị trường đạt khối lượng 260 triệu đơn vị Verge. Công cụ chọn đáy vẫn đang chốt lời. XVG/BTC cần người mua chịu áp lực bán. Sau khi đột phá hoàn tất, có khả năng sẽ có sự phục hồi cho mục tiêu của Vietincome là 0.0000034 BTC. Quá trình này có thể mất ít hơn một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 0.0000023 BTC với khối lượng 260 triệu đơn vị Verge.
  • Sell Target: 0.0000034 BTC
  • Stop Loss: 0.00000215 BTC sau khi đột phá.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.