Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp TRON/Bitcoin

TRON / Bitcoin (TRX / BTC) giảm xuống mức thấp nhất là 0.00000259 BTC vào ngày 16/08. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 87% so với mức đỉnh 2018 của 0.00002047 BTC. May mắn cho TRX / BTC, 0.0000026 BTC là vùng mua. Bulls sử dụng cấp độ này trở lại vào tháng 12/2017 như một nền tảng dàn dựng để khởi động hoạt động parabol của nó. Bây giờ, Vietincome thấy các nhà đầu cơ sử dụng nó để đảo ngược xu hướng của thị trường.

Xem thêm:

Phân tích kỹ thuật cho thấy TRX / BTC đã vượt ngưỡng kháng cự 0.00000375 BTC vào ngày 07/10/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ mô hình vai đầu vai ngược trên biểu đồ hàng ngày. Sự đột phá cũng có vẻ thuyết phục. Vào ngày 07/10, thị trường in khối lượng trên 156% trung bình hàng ngày. Hành động giá đã thu hút các nhà giao dịch đột phá đã giúp đẩy cặp tiền lên 0.00000429 vào ngày 09/10

Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã được xem là cơ hội của những người mua đáy để chốt lời. Do đó, TRX / BTC đã giảm xuống còn 0.00000333 BTC vào ngày 11/10. Biến động giá này có thể liên quan do cặp tỷ giá đã xuống dưới mức đột phá. Tin tốt là trung bình động 30 ngày đã được giải cứu vì nó hoạt động như một sự hỗ trợ đáng tin cậy. Bulls dựa vào nó để nâng thị trường lên trên mức đột phá.

Ngoài ra, chỉ báo RSI hàng ngày dường như đang trong xu hướng tăng. Nó đã được tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho thấy rằng những con bò đang đạt được sức mạnh đáng kể.

=> Chiến lược là để mua breakout càng gần 0.00000375 BTC càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, nó sẽ thu hút thêm các nhà giao dịch đột phá và thợ săn mặc cả. Chúng sẽ giúp đẩy TRX / BTC đến mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0000048. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày TRON / Bitcoin trên Binance

Theo văn bản này, cặp TRON / Bitcoin đang giao dịch ở mức 0.00000386 trên Binance .

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua Breakout càng gần 0.00000375 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.0000048 BTC
  • Stop Loss: 0.0000035 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.