Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Theta Token/Bitcoin

Cặp Theta Token / Bitcoin (THETA / BTC) đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.00001275 BTC vào ngày 24 /08/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Hành động giá đã thu hút những người chơi đột phá đã giúp truyền cảm hứng cho một cuộc biểu tình lên tới 0.00001799 BTC trong cùng một ngày.

Tuy nhiên, THETA / BTC đã quay đầu lại ngay sau khi đột phá. Nó thậm chí còn giảm xuống mức thấp nhất là 0.00001168 BTC vào ngày 12/09. Điều này sẽ gây ra nhiều điểm dừng lỗ nhưng các nhà đầu cơ giá đã cố gắng giữ vững thị trường trên mức phá vỡ. Điều này khuyến khích nhiều thợ săn mặc cả hơn. Bây giờ, chúng ta đang thấy THETA / BTC thể hiện sự lạc quan hơn.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy THETA / BTC đã phá vỡ mô hình xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày. Điều này báo hiệu sự kết thúc của việc củng cố đột phá. Ngoài ra, sự bứt phá sẽ khiến cho các nhà đầu cơ giá lên tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Trên hết, chúng ta có thể thấy RSI hàng ngày tạo ra mức cao nhất mọi thời đại. Nó đã vượt ngưỡng kháng cự 56 vào ngày 01/10 và chuyển đổi ngưỡng kháng cự dài hạn thành hỗ trợ vững chắc. Đây là một tin tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Sự vi phạm cho chúng ta biết rằng động lượng đang có lợi cho các nhà đầu cơ giá.

=> Chiến lược là để mua breakout càng gần 0.000014 BTC càng tốt. Miễn là thị trường đang ở trên mức này, nó có động lực để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00002 BTC. Vietincome kỳ vọng cặp tỷ giá sẽ củng cố trở lại khi mục tiêu ban đầu được thông qua. Quá trình này có thể mất chưa đầy một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.000014 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.00002 BTC
  • Stop Loss: 0.000013 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.