Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Stellar / Bitcoin

Stellar Lumens (XLM / BTC) đã được điều chỉnh trong hai tuần qua sau khi leo lên tới mức cao nhất là 0.00004712 vào ngày 20/11/2018. Với sự thoái lui này, tất cả sự cường điệu bao quanh danh sách Coinbase giờ đã biến mất. Đây là tin tốt cho những người tham gia thị trường, những người muốn mua dip mà không có các chất xúc tác. Bước đầu tiên để làm điều đó là tìm kiếm các dấu hiệu của sức mạnh.

Stellar Lumens bắt đầu có dấu hiệu tăng giá vào ngày 25/11 khi nó giảm xuống mức thấp nhất là 0.0000358. Vào ngày đó, thị trường tạo ra một cây nến búa với một bấc dài, mà thường được xem như một dấu hiệu của đáy. Trong khi Stellar Lumens không đảo ngược ngay lập tức, có vẻ như một sự nảy sinh có thể ở trên đường chân trời.

Phân tích kỹ thuật cho thấy XLM / BTC dường như đang giao dịch bên trong kênh tăng dần. Mô hình này là tăng trưởng miễn là thị trường tôn trọng đường xu hướng thấp hơn và dao động nhẹ trên nó. Vietincome tin tưởng rằng đường xu hướng sẽ giữ một số lý do.

  • Đầu tiên, Stellar Lumens dường như tôn trọng trung điểm của phạm vi hiện tại ở mức 0.0000377. Trong vài ngày gần đây, những con gấu đã cố gắng vi phạm nó nhưng con bò luôn quản lý để đóng cửa trên mức giá này.
  • Các bấc dài bên dưới thân nến hàng ngày cho thấy người tham gia đang từ chối giá thấp hơn 0.0000377.
  • Bốn cây nến búa trong bốn ngày qua là tín hiệu mạnh. Điều này cho chúng ta biết rằng những con bò đang chiến đấu để lấy lại quyền kiểm soát thị trường.

=> Chiến lược này là mua ở mức giá hiện tại hoặc càng gần 0.0000377 càng tốt. Miễn là Stellar Lumens không giảm quá nhiều hơn nữa, nó có khả năng sẽ thu hút đà cần thiết để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00004577 và sau đó là 0.00005. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày về Stellar Lumens / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: ở mức Giá hiện tại hoặc càng gần 0.0000377 càng tốt
  • Sell Target:0.00004577 trước và sau đó 0.00005.
  • Stop Loss: 0.00003682

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.