Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Steem / Bitcoin

Thị trường gấu mở rộng có thể xảy ra với chúng ta khi các altcoin tạo ra mức thấp hàng năm mới hoặc xem xét lại các khu vực hỗ trợ lịch sử. Trong khi xu hướng giảm kéo dài có thể khó khăn để giao dịch, điều đó không nhất thiết có nghĩa là không có cơ hội thương mại sinh lời. Trong thực tế, Vietincome đang nhìn thấy một thiết lập đầy hứa hẹn bây giờ trong Steem / Bitcoin (STEEM / BTC).

Steem đã phá vỡ hỗ trợ của 0.00012 BTC vào ngày 09/11/2018. Bulls đã cố gắng đòi lại sự hỗ trợ vào ngày hôm sau nhưng vô ích. Không có khả năng lấy lại 0.00012 BTC một cách hiệu quả đã lật vùng hỗ trợ thành kháng cự. Khi những người tham gia thấy điều này, họ chạy đua để cắt lỗ của họ.

Tin tốt là việc bán hoảng loạn này đã tạo ra những điều kiện lý tưởng cho một thương mại đa dạng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy STEEM / BTC đang quản lý ở trên mức hỗ trợ lịch sử là 0.0001 BTC. Bây giờ, chúng ta đang thấy nhiều altcoins giữ sự hỗ trợ lịch sử của họ. Điều gì làm cho Steem độc đáo là khối lượng khổng lồ nó tạo ra vào ngày 16/11. Vào ngày đó, thị trường đã có một âm lượng buzz đó là hơn 100% trung bình hàng ngày của nó. Với khối lượng khổng lồ như vậy, STEEM tăng lên tới mức cao 0.0001176 BTC trong cùng một ngày.

=> Chiến lược này là mua vào ngưỡng hỗ trợ gần nhất với mức hỗ trợ 0.0001 BTC càng tốt. Nếu STEEM / BTC nắm giữ sự hỗ trợ, thị trường sẽ giao dịch đi ngang trong một thời gian trước khi nó có thể tạo ra một động thái lớn nữa. Tuy nhiên, giao dịch đi ngang sẽ cho chúng ta cơ hội mua thấp ở vùng hỗ trợ và bán cao tại 0.00012 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ của Steem / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.0001 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.00012 BTC
  • Stop Loss: 0.000096 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.