Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp SingularityNET / Bitcoin

Cặp SingularityNET / Bitcoin (AGI / BTC) đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1,000 satoshi vào ngày 04/11/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mẫu đảo chiều đáy tròn trên biểu đồ 4 giờ. Sự phá vỡ xuất hiện hợp lệ như AGI theo sau với một cuộc biểu tình mạnh mẽ đến 1,388 satoshi vào ngày hôm sau.

Vào thời điểm đó, AGI / BTC đã nhấp nháy tín hiệu bán. RSI 4H đang nằm trong vùng quá mua quá mức. Trên hết, ngọn nến 4H in một bấc dài trên thân mình. Đây là những manh mối mà những người mua đáy và sự phá vỡ đang chốt lời.

Với người mua bán quá mức, AGI / BTC đã quay trở lại. Sự rút lui này đã đưa thị trường trở lại mức phá vỡ. Tin tốt là có vẻ như chúng ta có thể mua vào.

Phân tích kỹ thuật cho thấy AGI / BTC đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 1,000 satoshi. Cho đến nay, hỗ trợ được giữ và Vietincome rằng nó sẽ tiếp tục làm như vậy. Vietincome có lý do chính đáng để sao lưu chế độ xem này.

Đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đang tạo ra một xu hướng tăng giá với đỉnh khoảng 1,000 satoshi. Việc nén giá ở mức này ủng hộ các nhà đầu cơ giá. Đây là vùng mua khi những người đã bỏ lỡ đợt phá vỡ có khả năng sẽ đặt giá ở mức 1,000 satoshi.

Ngoài ra, các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày đang bò xuống dưới các nến 4H. Những MA này sẽ đóng vai trò hỗ trợ bổ sung sẽ giúp nâng thị trường sau khi hợp nhất kết thúc.

Cuối cùng, khối lượng đã giảm đáng kể. Nếu gấu có bất kỳ cơ hội vi phạm các đột phá, họ sẽ cần khối lượng để cung cấp có thể vượt qua nhu cầu. Vietincome không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho đến nay.

=> Chiến lược là để mua càng gần 1,000 satoshi càng tốt. Miễn là con bò giữ được sự hỗ trợ này, AGI có khả năng vươn lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 1,650 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ của SingularityNET / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần 1,000 satoshi càng tốt.
  • Sell Target: 1,650 satoshi.
  • Stop Loss: 950 satoshi.

Note: Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, tương đương với 0.00000001 BTC.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.