Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Salt/Bitcoin

Cặp Salt / Bitcoin (SALT / BTC) đã đi dưới ngưỡng hỗ trợ tích lũy 0.000064 BTC vào ngày 11/09/2018. Động thái này đã buộc nhiều người trong số những người đã mua mức hỗ trợ phải cắt lỗ. Thật không may cho những người đã làm, thị trường bị trả lại và phục hồi 0.000064 BTC.

Sự vi phạm sai lầm của sự hỗ trợ hoặc bẫy gấu lôi kéo nhiều ngư dân dưới đáy và thợ săn mặc cả. Điều này tạo ra một đợt tăng mạnh đã vượt qua ngưỡng kháng cự 0.0001 BTC và cho phép cặp tỷ giá này tăng lên cao nhất là 0.0001277 BTC vào ngày 05/10.

Ở mức giá đó, SALT / BTC đang ở vùng quá mua quá mức trong biểu đồ 4 giờ. RSI quá nóng là tín hiệu cho người tham gia chốt lời. Khi đó làm cho cặp tỷ giá đã xuống dưới mức 0.0001 BTC. Tuy nhiên, sự suy giảm đã cho phép các nhà đầu cơ tăng trở lại và điều chỉnh một đợt tăng điểm khác. Chuỗi sự kiện tăng giá này là lý do Vietincome mua vào.

Phân tích kỹ thuật cho thấy SALT / BTC đã một lần nữa đưa ra ngưỡng kháng cự 0.0001 BTC. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình đáy kép trên biểu đồ 4H. Các đột phá có vẻ hợp lệ Khi SALT / BTC tăng vào ngày 20/10, khối lượng in đã vượt quá 480% mức trung bình hàng ngày của nó. Trong khi thị trường tăng lên mức cao 0.0001374 BTC trong cùng một ngày, nó đã được retracing kể từ đó.

=> Chiến lược là để mua pullback càng gần 0.0001 BTC càng tốt. Nếu các nhà đầu cơ giá thành công vượt ngưỡng kháng cự này thành hỗ trợ, họ có thể sẽ kích thích một đợt tăng điểm lớn lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00016 BTC và 0.0002 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ về SALT/ Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.0001 BTC càng tốt.
  • Sell Target: 0.00016 BTC đầu tiên và sau đó là 0.0002 BTC
  • Stop Loss: 0.000092 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.