Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Ripple/USD

Ripple (XRP / USD) đã đạt mốc đánh dấu vào ngày 20/09/2018 khi cặp tăng lên mức cao nhất là 0.50297$. Điều này cho phép cặp tỷ giá bứt phá khỏi ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Trong mười ngày, các nhà giao dịch đã tăng đầu tư của họ bằng bất cứ nơi nào từ 40% đến 100%.

Tuy nhiên, điều Vietincome không mong đợi là sự gia tăng về giá và khối lượng vào ngày 21/09. Điều này cho phép Ripple tăng lên mức 0.79132$. Vietincome cho rằng luôn luôn có một cơ hội để bù đắp cho nó. Sau khi tất cả, thị trường đã quản lý để kết thúc xu hướng giảm 9 tháng của nó.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Ripple đang trên đà phá vỡ một xu hướng tăng giá trên biểu đồ hàng ngày. Bước đột phá từ mô hình này sẽ là tín hiệu cho thị trường mà sự củng cố kết thúc. Điều này sẽ thu hút các nhà giao dịch đột phá và các nhà đầu tư mạo hiểm, những người đang tìm cách để đi lên mức tiếp theo.

=> Chiến lược là Mua càng gần Breakout 0.56$ càng tốt sau khi thị trường tạo ra khối lượng 150 triệu XRP. Một số trong những người đã mua phá vỡ nêm xuống có thể vẫn đang lấy lợi nhuận. Thị trường cần người mua để hấp thụ áp lực bán. Sau khi đột phá hoàn thành, XRP sẽ có khả năng tăng lên mục tiêu của là 0.8$. Quá trình này có thể mất chưa đầy một tháng.

Nếu thị trường phá vỡ như mong đợi, có một cơ hội rất tốt Ripple sẽ trở thành parabol. Hãy theo dõi thị trường.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần Breakout 0.56$ càng tốt
  • Sell Target: 0.8$
  • Stop Loss: 0.54$

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.