Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Ripple / USD

Ripple (XRP / USD) là tiền điện tử lớn nhất trong thời gian gần đây. Ngay cả khi Bitcoin Cash (BCH / USD) thực hiện một số động thái lớn trong tuần trước, Ripple vẫn giữ nhịp độ khi nó tạo ra những đột phá riêng của mình. Vào ngày 06/11/2018, XRP / USD đã vượt ngưỡng kháng cự 0.50$ và tăng lên mức cao 0.562$.

Đây là một vi phạm quan trọng như 0.50$ được sử dụng để hỗ trợ parabol của thị trường. Ripple tăng vọt vào ngày 14/12/2017 khi giá tăng trên 0.50$. Nó đã được đưa vào kháng cự quan trọng vào ngày 22/06/2018, trong chiều cao của thị trường gấu. XRP / USD đã cố gắng kể từ khi đưa nó trở lại cho tốt. Hôm nay có thể là ngày nó làm như vậy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Ripple hiện đang thử lại ngưỡng hỗ trợ 0.50$. Vietincome tin rằng các nhà đầu cơ giá sẽ nắm giữ vì những lý do sau.

Đầu tiên và quan trọng nhất, đường trung bình động 200 ngày (MA) chỉ được thu thập dưới cây nến hàng ngày. Đây là một sự phát triển rất lớn. Di chuyển trung bình hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào việc họ đang ở dưới hay phía trên cây nến. Vì vậy, thay vì nhìn lên và tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh trong đường MA 200 ngày, nó nằm dưới cây nến hàng ngày, cho nó một sự tăng giá rất tốt đẹp.

Ngoài ra, 0.50$ là một mức tâm lý quan trọng. Nếu thị trường ở trên nó, nó sẽ trở thành một vùng nhu cầu. Mặt khác, nếu Ripple ở dưới nó, nó sẽ trở thành một vùng cung cấp. Ngay bây giờ, Ripple ở quanh mức đó.

Hầu như không ai bán ở các cấp độ này bởi vì người tham gia biết đó là khu vực mua. Không có ai bán, vị thế khan hiếm, do đó khối lượng thấp.

=> Chiến lược này là mua càng gần 0.50$ càng tốt. Nếu Ripple hoàn tất thành công việc kiểm tra lại, thị trường có khả năng sẽ thoát khỏi tam giác và tăng lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.70$. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Ripple / USD trên Kraken

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.5$ càng tốt
  • Sell Target: 0.7$
  • Stop Loss: 0.47$

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

 

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.