Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Ripple/Ethereum

Cặp Ripple / Ethereum (XRP / ETH) đã vượt ngưỡng kháng cự 0.0015 ETH vào ngày 18/09/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ một cấu trúc đáy kép lớn trên biểu đồ hàng ngày. Biến động giá đã thu hút các nhà giao dịch đột phá và người theo dõi xu hướng. Điều này cho phép các cặp để leo lên đến cao như 0.0034179  vào ngày 21/09.

Trong khi Vietincome đã bỏ lỡ những đột phá, không có lý do để theo đuổi các cuộc biểu tình đột phá. Sau khi tất cả, cuộc biểu tình đột phá luôn luôn mờ đi. Đây là điều Vietincome đã thấy trong vài tuần qua trên thị trường mật mã. Điều quan trọng là chờ thị trường củng cố và cho chúng ta thấy một mô hình tiếp tục. Chúng ta đang thấy rằng bây giờ trong Ripple / Ethereum.

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng XRP / ETH đang tạo ra một lá cờ tăng giá trên biểu đồ hàng ngày. Nhìn vào mô hình này, chúng ta có thể thấy rằng cặp tiền này đang hợp nhất trong khoảng từ 0.0020 – 0.0025 ETH. Với phạm vi được thiết lập, chúng ta có thể bắt đầu tích lũy các vị trí tại mức hỗ trợ.

Ngoài ra, việc hợp nhất đã cho phép các chỉ báo kỹ thuật nguội đi. XRP / ETH hiện đã nằm ngoài vùng vượt mua quá mức trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, khối lượng đã giảm đáng kể. Đây là một đặc tính của một pullback tăng. Sự sụt giảm về khối lượng có thể là do người bán mất đạn dược theo thời gian.

=> Chiến lược là để mua càng gần 0.0020 ETH càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, nó có động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0035 ETH. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Ripple / Ethereum trên Binance

Theo văn bản này, cặp Ripple / Ethereum đang giao dịch ở mức 0.00213541 trên Binance .

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.0020 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.0035 ETH
  • Stop Loss: 0.0019 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.