Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Reddcoin/Bitcoin

Cặp Reddcoin/Bitcoin (RDD/BTC) mang đến cho những người đam mê Crypto một điều gì đó để được vui mừng. Cặp đôi này đã vượt ngưỡng kháng cự 0.0000004 BTC vào ngày 28/08/2018. Vi phạm đã kích hoạt sự phá vỡ từ mô hình nêm rơi xuống.

Breaking ra từ một wedge rơi là cái gì mà bạn có thể quan sát trong nhiều altcoins. Tuy nhiên, nhiều trong số các altcoin này đáng kể đã bị loại bỏ. Một số thậm chí đã đi dưới phá vỡ. Đây là nơi RDD/BTC là duy nhất. Hành động giá gần đây của nó hỗ trợ quan điểm của Vietincome rằng thị trường giảm điểm đã kết thúc.

Phân tích kỹ thuật cho thấy RDD/BTC đang tạo ra một cờ hiệu lớn trên biểu đồ hàng ngày. Cấu trúc này là một mô hình tiếp tục tăng giá. Điều này có nghĩa là cặp tiền hiện đang củng cố và nó khẳng định xu hướng đảo chiều. Giai đoạn này thực sự quan trọng vì nó cho phép RDD/BTC xây dựng một nền tảng vững chắc sẽ giúp giữ cho xu hướng tăng bền vững.

Chiến lược này là để mua breakout tại 0.00000058 BTC sau khi khối lượng đạt tối thiểu 300 triệu đơn vị Reddcoin.. Khối lượng đã được mỏng gần đây, đó là một đặc điểm của một mô hình hợp nhất. Sự tăng đột biến về khối lượng cho thấy sự kết thúc của sự củng cố và sự phục hồi của xu hướng tăng.

Sau khi đột phá, mục tiêu ban đầu là 0.0000008 BTC. Quá trình này có thể mất chưa đầy một tháng.

 

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 0.00000058 BTC sau khi khối lượng đạt tối thiểu 300 triệu đơn vị Reddcoin.
  • Sell Target: 0.0000008 BTC
  • Stop Loss: 0.00000055 BTC sau khi đột phá.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome – Cryptocurrency News, Blockchain, Fintech and Trading is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.