Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Red Pulse Phoenix / Bitcoin

Vietincome đã giữ các tab trên Red Pulse Phoenix (PHX / BTC) sau khi tăng vọt từ 0.00000217 BTC vào ngày 26/10/2018 đến 0.00001 BTC vào ngày 27/10. Đó là mức tăng trên 360% trong 24 giờ!

Tất nhiên, một bước nhảy vọt lớn trong giá cả trong một thời gian ngắn như vậy là không bao giờ bền vững. Tại thời điểm đó, Red Pulse Phoenix đã phát ra tín hiệu mua quá mức trên RSI 4 giờ. Trên hết, ngọn nến 4H tạo ra một bấc dài trên cơ thể nó. Điều này chỉ ra rằng thị trường đang la hét cho một pullback. Vì vậy, đó là những gì đã xảy ra.

Red Pulse Phoenix đã tiến hành một đợt điều chỉnh kéo dài một tháng đã chứng kiến ​​thị trường giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 0.00000228 BTC  vào ngày 25/11. Tại mức giá đó, PHX / BTC đã sẵn sàng đảo chiều. Vietincome tin rằng đây là điều chúng ta có thể sẽ thấy trong vài ngày tới.

Phân tích kỹ thuật cho thấy PHX / BTC đã quản lý để phục hồi hỗ trợ chính hàng tháng là 0.0000025 BTC. Sự phục hồi thúc đẩy nhu cầu, cho phép thị trường tăng lên 0.00000342 BTC vào ngày 28/11. Trong khi cuộc biểu tình kéo dài trong hai ngày có vẻ lạc quan, cũng có khả năng nó chỉ là một phiên tăng trần.

Vì vậy, điều tốt nhất cần làm ngay bây giờ là kiên nhẫn và xem hành động giá.

Red Pulse Phoenix đã phá vỡ ngưỡng trung bình của 0.000003 BTC vào ngày 28/11. Với sự biến động giá này, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ giảm xuống mức hỗ trợ hàng tháng là 0.0000025 BTC. Nếu có, thì PHX / BTC sẽ kiểm tra thành công hỗ trợ. Quan trọng hơn, nó sẽ tạo ra một mô hình đáy kép. Điều này sẽ cho chúng ta một xu hướng tăng nhẹ.

=> Chiến lược này là để mua giá thấp hơn gần hỗ trợ hàng tháng 0.0000025 BTC nhất có thể. Nếu các nhà đầu cơ giá có thể ở trên ngưỡng hỗ trợ, họ có thể sẽ truyền cảm hứng cho một đợt tăng điểm đến điểm giữa và mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000003 BTC và mục tiêu tiếp theo sẽ là 0.0000034 BTC. Quá trình này có thể mất chưa đầy một tháng.

Biểu đồ 4 giờ Red Pulse Phoenix / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.0000025 càng tốt
  • Sell Target:0.000003 trước và sau đó 0.0000034
  • Stop Loss: 0.00000243

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.