Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp PowerLedger/Bitcoin

Cặp PowerLedger / Bitcoin (POWR / BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.0000197 BTC vào ngày 12/09/2018. Tại mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 85% so với mức đỉnh 2018 là 0.00013299 BTC vào ngày 04/01/2018.

Tin tốt là ngư dân dưới đáy và thợ săn mặc cả đã bước vào thị trường một lần nữa. Họ đang mua ở mức hiện tại bởi vì POWR / BTC trông thực sự rẻ. Hoạt động của họ đang giúp thị trường chạm đáy.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy POWR / BTC đang định vị để lấy ra ngưỡng kháng cự 0.00003 BTC. Quan điểm này xuất hiện sau khi Vietincome phát hiện một chiếc cốc nhỏ và xử lý cấu trúc trên biểu đồ hàng ngày. Mô hình này có thể tăng giá vì nó cho phép thị trường tạo ra một thiết lập thấp cao hơn.

Trên hết, chúng ta có thể thấy thị trường tạo ra một cái búa với một bấc dài trong nến ngày nay. Điều này cho thấy thị trường đang từ chối giá thấp hơn. Thật thú vị, cơ thể của búa đang quản lý để ở trên hỗ trợ xu hướng tăng. Những tín hiệu này cho chúng ta biết rằng những người tham gia bắt đầu cảm thấy lạc quan. Có lẽ, họ đang nhìn thấy những gì chúng ta đang thấy là tốt.

=> Chiến lược là mua breakout tại 0.00003 BTC sau khi POWR / BTC tạo ra khối lượng 10 triệu đơn vị PowerLedger. 0.00003 BTC là một sức đề kháng rất mạnh. Nó từng là mức hỗ trợ mạnh nhất của thị trường nên POWR / BTC phải được đẩy với khối lượng thực sự lớn để phá vỡ. Tuy nhiên, khi thị trường bứt phá, nó sẽ cho tín hiệu mạnh rằng POWR / BTC đã quay trở lại. Khi đột phá hoàn thành, nó có thể đạt được mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00004 BTC và mục tiêu tiếp theo của là 0.00006 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của PowerLedger / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: mua breakout tại 0.00003 BTC sau khi POWR / BTC tạo ra khối lượng 10 triệu đơn vị PowerLedger.
  • Sell Target: 0.00004 BTC và sau đó là 0.00006 BTC
  • Stop Loss: 0.000028 BTC sau khi đột phá.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.