Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp POA Network / Bitcoin

POA Network (POA / BTC) đã vi phạm hỗ trợ chính hàng tháng là 0.00000942 vào ngày 20/11/2018. Tại thời điểm đó, thị trường đã sẵn sàng để in mức thấp hàng năm mới. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ giá đã từ chối mức giá thấp hơn khi họ tăng điểm trong ngày đóng cửa ở mức 0.00000929. Trong khi mức đóng cửa hàng ngày vẫn nằm dưới mức hỗ trợ hàng tháng, biểu đồ hàng ngày tạo ra một cây nến búa. Điều này đã khuyến khích nhiều thợ săn mặc cả hơn và người mua đáy để gia nhập thị trường.

Với hoạt động mua tăng, POA / BTC tăng lên mức cao nhất là 0.00001216 vào ngày 28/11. Ở mức giá đó, những người tham gia có một giao dịch ngắn hạn đã nắm lấy cơ hội để chốt lãi. Kết quả là thị trường đã thoái lui. Tuy nhiên, sự thoái lui này có thể là cơ hội tốt để mua hỗ trợ hàng tháng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy POA / BTC dường như là giao dịch trong phạm vi giữa 0.00000942 và 0.000016. Phạm vi tiếp tục được củng cố bởi hành động giá gần đây. Việc vi phạm 0.00000942 trông giống như một sự rung lắc kiểu cũ. POA Network nhanh chóng phục hồi sự hỗ trợ và bây giờ dường như đang kiểm tra lại nó. Cho đến nay, có vẻ như sự hỗ trợ sẽ được giữ vững.

=> Chiến lược là đặt giá thầu thấp hơn hỗ trợ hàng tháng. Mua càng gần 0.00000895 càng tốt. Với chiến lược này, chúng ta tránh các cuộc săn lùng hoặc thanh lý. Miễn là thị trường không chênh lệch đáng kể so với 0.00000942, POA / BTC có thể sẽ ổn. Quan trọng hơn, POA / BTC sẽ tạo thành một mẫu hình ba đáy. Điều này có thể sẽ kích động một cuộc biểu tình lên đến đỉnh cao nhất trong khoảng 0.000016. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của POA Network / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.00000895 càng tốt
  • Sell Target: 0.000016
  • Stop Loss: 0.00000873

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.