Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp POA/Bitcoin

Phân tích và dự báo  ngày 07/10/2018 của Vietincome đối với cặp POA / Bitcoin(POA / BTC) đã đạt mục tiêu vào ngày 16/10 khi nó tăng lên tới 2,040 satoshi. Những người theo khuyến nghị đã tăng đầu tư của họ lên 100% trong 10 ngày. Đối với những người không thể bắt đáy, đừng lo lắng vì có một cơ hội khác đang phát triển.

POA / BTC rút lui ngay lập tức sau khi chạm mục tiêu ban đầu của Vietincome. Nó giảm xuống 1,421 satoshi vào ngày 29/10 trước khi các nhà đầu cơ giá tăng vào thị trường. Bây giờ, nó đang đe dọa sẽ đưa ra một kháng cự quan trọng và chính thức bắt đầu chạy xu hướng Bò của nó.

Phân tích kỹ thuật cho thấy POA / BTC đang định vị ngưỡng kháng cự 1,800 satoshi. Điều này sẽ kích hoạt đột phá từ cốc và xử lý mẫu trên biểu đồ hàng ngày. Vietincome tin rằng đột phá chỉ là vấn đề thời gian vì một vài lý do.

  • Đầu tiên, các nhà đầu cơ giá thành công đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1,500 satoshi để hỗ trợ. POA / BTC đang sử dụng hỗ trợ mới này làm nền tảng dàn dựng cho sự đột phá.
  • Ngoài ra, đường trung bình động 7 ngày đã di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày (MA) và cả hai đều nằm dưới cây nến hàng ngày ngày nay. Đây là một sự giao nhau trong xu hướng tăng khi nó cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung hạn đang tăng lên.
  • Cuối cùng, chúng ta có thể thấy RSI trên một xu hướng tăng tốt. Điều này cho chúng ta biết rằng các nhà đầu cơ giá đang tăng mạnh.

=> Chiến lược này là để mua breakout tại 1,800 satoshi miễn là thị trường tạo ra khối lượng của 35 triệu đơn vị mạng POA. Những người mua đáy vẫn có thể chốt lãi ở vùng kháng cự. Thị trường cần người mua để hấp thụ áp lực bán. Sau khi đột phá hoàn thành, thị trường nhiều khả năng sẽ phục hồi mục tiêu tiếp theo của Vietincome là 2,600 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của POA Network / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 1,800 satoshi sau khối lượng của 35 triệu đơn vị mạng POA
  • Sell Target: 2,600 satoshi
  • Stop Loss: 1,700 satoshi sau khi Breakout

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.