Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp PIVX/Bitcoin

Cặp PIVX / Bitcoin (PIVX / BTC) lấy ra sức đề kháng 20,000 satoshi vào ngày 18/10/2018. Điều này cho phép cặp tách ra khỏi xu hướng và xử lý mô hình trên biểu đồ 4 giờ. Việc đột phá có vẻ hợp lệ khi thị trường in với khối lượng cực lớn. Vào ngày đó, PIVX / BTC có khối lượng gần 300% khối lượng trung bình hàng ngày.

Sự phá vỡ khối lượng lớn đã thu hút thêm các nhà giao dịch. Điều này đã kích hoạt một cuộc biểu tình với 24,880 satoshi trong cùng một ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các chỉ báo kỹ thuật đã quá nóng. RSI đang ở trong vùng quá mua. Ngoài ra, cây nến hàng ngày có một bấc dài trên cơ thể nó.

Đây là những tín hiệu cho thấy PIVX / BTC vẫn chưa sẵn sàng tăng lên. Tuy nhiên, các điều kiện cung cấp một cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy PIVX / BTC hiện đang vượt ngưỡng hỗ trợ 20,000 satoshi. Trong khi điều này có vẻ không phải là một động thái lớn, thì sự thay đổi này là điều cần thiết trong xu hướng tăng của thị trường. Đầu tiên, nó xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Quan trọng hơn, nó cho phép các cặp để tạo ra một cơ sở mới của người mua cho chân tiếp theo lên.

Trên hết, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đang giao dịch bên trên đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày. Điều này cho chúng ta biết rằng việc bứt phá chỉ là tạm thời và xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.

=> Chiến lược này là để mua dip càng gần 20,000 satoshi càng tốt. Chừng nào thị trường còn trên ngưỡng hỗ trợ này, PIVX / BTC có đà tăng điểm lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 30,000 satoshi. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng tuần về PIVX / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 20,000 satoshi hỗ trợ càng tốt..
  • Sell Target: 30,000 satoshi
  • Stop Loss: 19,000 satoshi

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.