Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Nucleus Vision/Bitcoin

Cặp Nucleus Vision / Bitcoin (NCASH / BTC) giảm xuống mức thấp nhất là 0.00000069 vào ngày 1/08/2018. Tại mức giá đó, thị trường đã mất trên 93% từ mức cao nhất năm 2018 là 0.00001.  Không có sự hỗ trợ rõ ràng ở các mức này, cặp tiền này dường như có nhiều nhược điểm hơn. May mắn thay, con bò đã đến giải cứu và thiết lập một đáy tại 0.0000007

Khả năng của thị trường để tạo ra sự hỗ trợ vững chắc sau khi giảm giá trong hầu hết các năm đã thu hút các thợ săn mặc cả và ngư dân dưới đáy. Hoạt động mua của họ cuối cùng đã dẫn đến một phong trào giá tăng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Nucleus Vision / Bitcoin đã đưa ra sức đề kháng của 0.00000077 vào ngày 23/10. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ một mô hình tam giác giảm dần trên biểu đồ 4 giờ. Việc đột phá có vẻ hợp lý. Vào ngày 23/10, cặp tiền đã tạo ra khối lượng vượt quá 240% mức trung bình hàng ngày của nó.  và vào Ngày đó, đã có một cuộc biểu tình theo dõi đến 0.00000089 với khối lượng cực lớn.

Tuy nhiên, NCASH / BTC đã giảm trở lại kể từ đó. Đây có thể là cơ hội để bạn mua vào khi thị trường tiếp tục tăng điểm.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.00000075 càng tốt. Miễn là NCASH / BTC có thể ở trên mức đột phá, nó có động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0000012. Nếu đạt được thì mục tiêu tiếp theo là 0.0000014. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ Nucleus Vision / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.00000075 BTC càng tốt.
  • Sell Target: 0.0000012 BTC đầu tiên và sau đó là 0.0000014 BTC
  • Stop Loss: 0.00000069 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.