Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp NEO/Ethereum

Cặp NEO / Ethereum (NEO / ETH) đã vượt ngưỡng kháng cự 0.07 ETH vào ngày 31/08/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Hành động giá đã thu hút những người chơi đột phá và các nhà giao dịch đà giúp đẩy cặp tỷ giá lên mức cao 0.099934 ETH vào ngày 12/09.

Mặc dù Vietincome đã bỏ lỡ đà tăng điểm nhưng Vietincome tin rằng sẽ có cơ hội để mua vào. Xét cho cùng, NEO / ETH đã giao dịch ở vùng quá mua quá mức. Nó sẽ là ngu ngốc để đuổi theo một altcoin bay. Vietincome muốn chờ đợi sự thoái lui và xem thị trường có kế hoạch tiếp tục xu hướng tăng của nó như thế nào. Có vẻ như Vietincome đang nhận tín hiệu đi.

Phân tích kỹ thuật cho thấy NEO / ETH vừa đưa ra ngưỡng kháng cự 0.08. Điều này cho phép các cặp để thoát ra khỏi xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày. Các đột phá trông thuyết phục vì khối lượng nghiêm trọng. Vào ngày 18/10 thị trường đã phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng trung bình trên 180%.

Ngoài ra, các đường trung bình động 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày đều nằm dưới các cây nến. Đây là một sự điều chỉnh không phổ biến cho thấy xu hướng tăng là mạnh và mạnh.

=> Chiến lược này là để mua lại các thử thách phá vỡ càng gần 0.08 ETH càng tốt. Miễn là thị trường nằm trên mức này, nó có tất cả động lượng cần thiết để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.115 ETH. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.08 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.115 ETH
  • Stop Loss: 0.076 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.