Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp NEO / Bitcoin

NEO (NEO / BTC) đã tạo ra mức thấp mới trong năm là 0.001834 vào ngày 27/11/2018. Mức thấp mới này có thể có vẻ xấu đối với thị trường từ quan điểm của nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, một nhà giao dịch thông minh sẽ tham gia vào các cấp độ này. Sau khi tất cả, 0.00183 là một hỗ trợ hàng tháng quan trọng.

NEO đã giảm xuống khu vực này vào tháng 12/2017. Việc từ chối mức giá dưới 0.00183 cuối cùng đã dẫn đến hoạt động parabol chạy trên thị trường lên đến mức cao nhất là 0.0152 vào ngày 30/01/2018

Việc NEO xem xét lại đến 0.00183 có nghĩa là thị trường đã từ bỏ tất cả lợi nhuận của đợt tăng giá trong năm nay. Quan trọng hơn, thị trường con gấu đã lấp đầy mọi khoảng trống trên thị trường. Điều này có thể được hiểu là hoàn thành chu kỳ thị trường, điều này tốt cho sự tăng trưởng hữu cơ và lâu dài của NEO. Ngoài ra, nó là tốt cho các nhà đầu tư tích lũy ở các cấp độ này.

Phân tích kỹ thuật cho thấy NEO / Bitcoin đang tôn trọng hỗ trợ chính hàng tháng là 0.00183. Trong khi đây là một khởi đầu tốt, khối lượng cần mở rộng sớm. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ khi thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ ngày 27/11 đã dẫn đến mức tăng ít hơn so với mức0.002019 vào ngày 29/11. Hành động giá cho chúng ta biết rằng NEO có khả năng sẽ kiểm tra lại mức 0.00183 sớm. Đây có thể là cơ hội tốt để mua.

=> Chiến lược này là để mua càn gần 0.00183 càng tốt. NEO vượt bán ở cả khung thời gian hàng tuần và hàng ngày. Những điều kiện này sẽ giúp thị trường vương lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0025 và sau đó là 0.003319 Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của NEO / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.00183 càng tốt
  • Sell Target: 0.0025 trước và sau đó 0.003319
  • Stop Loss: 0.00176

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.