Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Monero / USD

Monero (XMR / USD) đã lặng lẽ biến động tích cực trong vài tuần qua. Gần đây XMR đã đưa ra ngưỡng kháng cự 104$ vào ngày 02/11/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ. Việc phá vỡ thu hút các nhà giao dịch đang chờ đợi bên lề. Điều này đã gây ra một cuộc biểu tình lên tới 113,50$ vào ngày 07/11.

Vào thời điểm đó, Monero bắt đầu yếu dần. Nó tạo ra sự phân tán giảm trên RSI 4H. Trên hết, thị trường đã cố gắng ở lại trên 113$ nhiều lần nhưng nó đã thất bại. Đây là dấu hiệu cho thấy Monero đã chạm ngưỡng kháng cự ngắn hạn và đã chín muồi để chốt lời. Như vậy, thị trường đã chịu áp lực bán vào ngày 08/11. Nó đã kéo trở lại kể từ khi điều này cho chúng ta cơ hội mua vào XMR.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Monero đang tìm cách thử lại đột phá 104$. Vietincome tin rằng các nhà đầu cơ giá sẽ hoàn tất thành công đợt kiểm tra và lật ngược ngưỡng kháng cự thành hỗ trợ vì những lý do sau.

  • Đầu tiên, ở mức giá 104$ Monero có cơ sở vững chắc của người mua. Bulls đã tích luỹ ở các mức này kể từ ngày 27/08. Ngay cả khi thị trường đi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ vài lần, các nhà đầu cơ giá vẫn luôn xoay xở để lấy lại mức đó.
  • Ngoài ra, chỉ báo RSI 4H dường như đang tôn trọng sự hỗ trợ của kênh tăng dần. Bulls có thế thượng phong về đà miễn là hỗ trợ được giữ.
  • Cuối cùng, khối lượng đã giảm đều đặn kể từ ngày 04/11. Nếu gấu có cơ hội vi phạm 104$, chúng sẽ cần khối lượng lớn; loại áp đảo nhu cầu trong lĩnh vực này.

=>Chiến lược này là để mua giá giảm gần $ 104 càng tốt. Nếu Monero hoàn thành thành công việc kiểm tra lại, nó có khả năng sẽ khởi động một cuộc biểu tình với các mục tiêu ban đầu của Vietincome là 120$ và sau đó là 140$. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ Monero / USD trên Kraken

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần 104$ càng tốt
  • Sell Target: 120$ đầu tiên và sau đó là 140$
  • Stop Loss: 100$.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.