Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Monero / Ethereum

Cặp Monero / Ethereum (XMR / ETH) vào ngày 27/08 tăng cao tới 0.3727 ETH. Cặp này đã tăng 20% trong vòng chưa đầy hai tháng trong một môi trường chung cho các cryptos.

Cặp XMR / ETH cũng đã thoát khỏi một tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày. Sự bứt phá này đã thúc đẩy đà phục hồi lên mức 0.59777 ETH vào ngày 12/09. Mặc dù Vietincome đã bỏ lỡ đợt tăng điểm này, tuy nhiên Vietincome tin tưởng rằng, sẽ có cơ hội mua vào ngay tại thời điểm hiện tại.

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng XRP / ETH đã bứt phá khỏi xu hướng tăng giá lớn trên biểu đồ hàng ngày. Việc phá vỡ cho thấy sự củng cố đã kết thúc và thị trường đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng của nó. Sự đột phá cũng có vẻ thuyết phục. Khối lượng bất ngờ tăng vọt cho thấy rằng các nhà đầu cơ giá đã sẵn sàng mua thêm Monero.

Ngoài ra, động thái mạnh mẽ của thị trường này có thể là do sự sụt giảm của Ethereum và sự gia tăng của Monero. Miễn là Ethereum vẫn còn yếu, chúng ta có thể mong đợi XMR / ETH tiếp tục đi lên.

=> Chiến lược là để mua breakout càng gần 0.51 ETH càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, nó có động lực để leo lên mục tiêu của ban đầu của Vietincome là 0.70 và sau đó là 0.80 ETH. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Monero / Ethereum trên Binance

Tại thời điểm bài viết, cặp Monero / Ethereum đang giao dịch ở mức 0.52454 ETH trên Binance .

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.5 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.7 ETH và sau đó là 0.8 ETH
  • Stop Loss: 0.48 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.