Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp MonaCoin/Bitcoin

MonaCoin/Bitcoin (MONA/BTC) là một cặp giảm đáng kể trong năm nay. Khi nhìn vào hiệu suất của nó Crypto này giảm khoảng 80% từ đầu năm đến mức thấp 0.00013765 BTC vào ngày 20/09/2018. Mặc dù có vẻ như thị trường con gấu này sẽ không bao giờ kết thúc, hành động giá gần đây trong vài ngày gần đây cho thấy khác.

Cặp MonaCoin/Bitcoin (MONA/BTC) đã vượt ngưỡng kháng cự 0.00016 BTC vào ngày 21/09/2018. Vi phạm đã kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Điều này tạo ra rất nhiều động lượng, mà đã tạo động lực đẩy giá lên 0.00032 BTC vào ngày 22/09.

Với cặp tỷ giá đạt 100% giá trị trong một khoảng thời gian ngắn, những người mua đáy và phá vỡ đã thấy cơ hội kiếm lời. Kết quả là, cặp tỷ giá đã quay trở lại mức thấp 0.00017337 BTC vào ngày 25 tháng 9. Trong khi các khoản lỗ từ đỉnh của đợt tăng điểm đã trở nên nghiêm trọng, có vẻ như xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.

Phân tích kỹ thuật cho thấy MONA/BTC đang tạo ra một xu hướng tăng giá trên đồ thị ngày. Đây là mô hình cho thấy thị trường đang trong quá trình củng cố. Nó đang thiết lập một cơ sở mới có thể giúp duy trì xu hướng tăng.

=> Chiến lược này là để mua Gần hỗ trợ 0.00018 BTC nhất có thể.. Sau khi hợp nhất hoàn tất, MONA/BTC có khả năng sẽ tiếp tục leo lên mục tiêu 0.00036 BTC. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần hỗ trợ 0.00018 BTC nhất có thể.
  • Sell Target: 0.00036 BTC
  • Stop Loss: 0.000165 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.