Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Mainframe/Bitcoin

Cặp Mainframe / Bitcoin (MFT / BTC) giảm xuống mức thấp 66 satoshi vào ngày 14/08/2018. Tại thời điểm đó, thị trường đã mất hơn 90% giá trị của nó từ mức cao nhất năm 2018 là 700 satoshi. Như chúng ta đã thấy trong nhiều altcoins nhỏ, MFT / BTC bị trả lại sau khi thua lỗ rất nặng. Nó đã lên tới 140 satoshi vào ngày 03/09 trước khi có dấu hiệu yếu đuối. Các bấc lớn trên cây nến hàng ngày cho chúng ta thấy rằng những người mua đáy lấy lợi nhuận.

Khi bắt đầu bán, MFT / BTC đã giảm trở lại mức 77 satoshi vào ngày 12/09. Kết quả là, mức cao mới thấp đã khuyến khích nhiều công cụ chọn đáy hơn kể từ 77 satoshi là một thiết lập thấp hơn. Một lần nữa, thị trường tăng điểm nhưng nó phải đối mặt với kháng cự tại khoảng 140 satoshi và chỉ tăng cao 155 satoshi vào ngày 14 tháng 9. Điều này dẫn đến một pullback nhưng lần này, MFT / BTC đã được đưa ra cho một bullish breakout.

Phân tích kỹ thuật cho thấy MFT / BTC đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 140 satoshi vào ngày 23/10. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình tam giác tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Việc phá vỡ đã hợp lệ vì nó đã được đẩy bởi khối lượng nặng. Điều này gây ra một cuộc biểu tình đột phá lên tới 177 satoshi.

Ở mức giá đó, thị trường đang ở trong vùng quá mua quá mức. Những người mua breakout sử dụng cơ hội để có một số lợi nhuận. Việc chốt lời có thể là cơ hội của bạn để mua breakout.

=> Chiến lược này là để mua nhúng càng gần 140 satoshi càng tốt. MFT / BTC vẫn được mua quá mức trong chỉ báo RSI hàng ngày. Các chỉ báo kỹ thuật cần thêm thời gian để hạ nhiệt, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ 140 satoshi. Chừng nào các con bò nắm giữ, họ có đủ động lực để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 250 satoshi. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Mainframe / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần 140 satoshi càng tốt.
  • Sell Target: 250 satoshi
  • Stop Loss: 127 satoshi

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.