Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Loopring/Bitcoin

Cặp Loopring / Bitcoin (LRC / BTC) bật lên mức thấp 1,266 satoshi vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 93% so với mức đỉnh năm 2018 là 18,700 satoshi. Những tổn thất nặng nề như vậy sẽ loại bỏ hầu hết, nếu không phải tất cả, các thương nhân bán lẻ trên thị trường. Điều này cho phép các nhà đầu tư thông minh xâm nhập vào thị trường và mua các vị trí với giá hời.

Hoạt động mua của họ không bị phát hiện. Khi LRC / BTC được phát hành, bạn có thể phát hiện nhiều lần tăng âm lượng trên biểu đồ hàng ngày. Khối lượng tăng mạnh vào ngày 22/09, ngày 02/10, ngày 24/10 và ngày 01/11. Đây là những dấu hiệu cho thấy LRC đang được mua với số lượng lớn. Khi họ mua xong, họ sẽ bơm thị trường. Đó là những gì Vietincome đang nói đến.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LRC / BTC được định vị để đưa ra ngưỡng kháng cự 1,825 satoshi. Vi phạm kháng cự này sẽ kích hoạt sự phá vỡ từ mô hình vai đầu vai ngược trên biểu đồ 4H. Điều này sẽ khởi động chu kỳ tăng của thị trường.

Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật đang trông rất tốt. Chỉ số RSI cách xa vùng quá mua. Quan trọng hơn, đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày đang di chuyển bên dưới các cây nến. Những MA này sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mạnh và giúp thị trường bắt đầu xu hướng tăng.

=> Chiến lược là để mua breakout tại 1.825 satoshi miễn là LRC / BTC in khối lượng 10 triệu đơn vị Loopring. Những người mua đáy có thể chốt lãi ở vùng kháng cự. Thị trường cần người mua để hấp thụ áp lực bán. Khi việc phá vỡ hoàn tất, Vietincome kỳ vọng LRC / BTC sẽ tăng lên mục tiêu ban đầu là 3,470 satoshi. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Loopring / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 1,825 satoshis sau khi khối lượng của 10 triệu đơn vị Loopring
  • Sell Target: 3,470 satoshi
  • Stop Loss: 1,760 satoshi

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.